Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κήρυξη Σχολάζουσας Κληρονομίας & Διορισμός Κηδεμόνα
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4182/13

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η διαδικασία αφορά περιουσίες οι οποίες δεν έχουν εμφανείς κληρονόμους.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4182/13 (ΦΕΚ 185Α/10-09-2013), άρθρο 61 & 62, παρ. 1,2.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και ηλεκτρονικός.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
2 Ληξιαρχική πράξη (γέννησης, θανάτου κ.ά.) Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης ή περί μη δημοσίευσης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
4 Φορολογική Ενημερότητα Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
5 Αντίγραφο Μερίδας Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
6 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
7 Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αναζήτηση εγγράφων από ΟΤΑ, Πρωτοδικεία / Ειρηνοδικεία και ΔΟΥ Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών 2 εβδομάδες
2 Παραλαβή εγγράφων / δικαιολογητικών Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
3 Έλεγχος και εξακρίβωση στοιχείων Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
4 Παραπομπή στο Σ.Κ.Π.(Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών) Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
5 Εισήγηση στο Σ.Κ.Π., α) για πιθανολόγηση ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος πλην του ελληνικού δημοσίου, επί της κληρονομίας, για να αναγνωριστεί το κληρονομικό δικαίωμα του δημοσίου ή β) εισήγηση για κήρυξη της κληρονομίας ως σχολάζουσας και διορισμό κηδεμόνα Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
6 Γνωμοδότηση του Σ.Κ.Π.
7 Έκδοση Πρακτικού: α) αν πρόκειται για την περίπτωση που εισηγηθήκαμε αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου, ως εξ΄αδιαθέτου ΣΤ΄τάξης κληρονόμου, τότε, βήματα 8-9-10-12-13-14. β) αν πρόκειται για την περίπτωση που εισηγηθήκαμε κήρυξη κληρονομίας ως σχολάζουσας και ζητήσαμε διορισμό κηδεμόνα, τότε, βήματα 15-16-17-18 Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
8 Έκδοση Αναγγελίας-Πρόσκλησης σε όσους αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα επί της κληρονομίας Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
9 Ανάρτηση της Αναγγελίας -Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΘ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, επί 1 μήνα για την εμφάνιση (εντός 3μήνου) σε όσους αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα. Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών 1 μήνας
10 Έγγραφο προς το αρμόδιο Ειρηνοδικείο για έκδοση πιστοποιητικού περί μη αποποίησης κληρονομίας για να διαπιστώσουμε ότι δεν αξιώνει κανείς άλλος πλην του ελληνικού δημοσίου κληρονομικό δικαίωμα. Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
11 Στην περίπτωση εμφάνισης κληρονόμου, ενημερώνουμε την Δ.Ο.Υ. και το Υπουργείο Οικονομικών, ότι βρέθηκε κληρονόμος -ΤΕΛΟΣ Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
12 Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κληρονόμος, η Υπηρεσία αποστέλλει έγγραφο στο Ν.Σ.Κ.(Νομικό Συμβούλιο του Κράτους), με το αίτημα, το ΝΣΚ να καταθέσει αίτηση στο Δικαστήριο, περί αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του ελληνικού δημοσίου επί της κληρονομίας και έκδοση απόφασης του Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
13 Κοινοποίηση της Απόφασης του Δικαστηρίου στην Υπηρεσία μας, από το Ν.Σ.Κ.
14 Ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών -ΤΕΛΟΣ
15 Πλέον του Πρακτικού, έκδοση απόφασης από την Αρχή, περί κήρυξης της κληρονομίας ως σχολάζουσας και τυχόν διορισμού κηδεμόνα
16 Αποστολή της Απόφασης στον κηδεμόνα, ο οποίος έχει 15 ημέρες χρονικό όριο να αποδεχθεί τον διορισμό του 15 ημέρες
17 Σε περίπτωση που ο κηδεμόνας αποδεχθεί τον διορισμό του, τότε η Υπηρεσία του αποστέλλει τον φάκελο της κληρονομίας
18 Ενημέρωση του Υπ. Οικονομικών. - ΤΕΛΟΣ

Μοντέλο Διαδικασίας

Process Model.png

Μοντέλο σε μορφή eXtensive Process Description Language (XPDL)

[Process Model Schema]

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Ο.Τ.Α., Δ.Ο.Υ., Ν.Σ.Κ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους).

Μητρώα που τηρούνται

ΨΥΔΔΗΠΕΚ (Ψηφιακή Πλατφόρμα Υπουργείου Οικονομικών)