Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον δικαστικής αρχής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης ενώπιον δικαστικής αρχής
Από ποιους παρέχεται Τμήματα μηνύσεων των εισαγγελιών πρωτοδικών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, Δημόσιοι Οργανισμοί, Εταιρείες, Τράπεζες
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών)
Κόστος σε ευρώ Από 3 έως 304 Ευρώ περίπου, ανάλογα την περίπτωση.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κατάθεση μήνυσης ή έγκλησης

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αυτοπρόσωπη υποβολή ή υποβολή διά πληρεξουσίου δικηγόρου ή φυσικού προσώπου.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στα ταμεία των δικηγορικών συλλόγων, στις Εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Αυτοπρόσωπη Κατάθεση / Κατάθεση με εξουσιοδότηση
1 Δύο αντίγραφα της μήνυσης/ έγκλησης ----------------------------------------------
2 Επίδειξη Εγγράφου Ταυτοποίησης (Αστ.Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλ.Οδήγησης) Αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο καταθέτει την μήνυση ή έγκληση
3 ΦΕΚ Σύστασης και Εκπροσώπησης (επικαιροποιημένο) Αφορά Ανώνυμη Εταιρεία
4 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή εξουσιοδότησης Αφορά Ανώνυμη Εταιρεία
5 Καταστατικό που να αναγράφεται ο νόμιμος εκπρόσωπος Αφορά Ομόρυθμη Εταρεία, Ετερόρυθμη Εταιρεία ή ΕΠΕ
6 Ένα (1) Παράβολο Δημοσίου των εκατό (100) Ευρώ (ανεξαρτήτως μηνυτών) Απαιτείται μόνο στα κατ' έγκληση αδικήματα
7 Παράβολο Πολιτικής Αγωγής (Χαρτοσήμου) πενήντα (50) Ευρώ (ανάλογα με το πόσοι δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής) Εφόσον δηλώνεται πολιτική αγωγή από τον εγκαλούντα
8 Οκτώ (8) Ευρώ Μεγαρόσημα για την μήνυση ή έγκληση και για την χορήγηση ενός (1) επικυρωμένου αντιγράφου -----------------------------------------------
9 Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή Αφορά κατάθεση από δικηγόρο ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο
10 Παράσταση δικηγόρου (διπλότυπο προείσπραξης) Αφορά κατάθεση από δικηγόρο

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή μήνυσης/ έγκλησης Δικαστικός Γραμματέας Ο συνολικός χρόνος παραλαβής κυμαίνεται από 7 - 10 λεπτά
2 Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων Δικαστικός Γραμματέας
3 Δέσμευση ηλεκτρονικού παραβόλου (εάν έχει κατατεθεί τέτοιο) Δικαστικός Γραμματέας
4 Υπογραφή καταθέτη ----------------------------
5 Επεξεργασία από Εισαγγελέα Εισαγγελικός Λειτουργός
6
7
8

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.