Κατάρτιση και Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης -Υποβολή Στοιχείων Προϋπολογισμού & Απολογισμού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κατάρτιση και Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης -Υποβολή Στοιχείων Προϋπολογισμού & Απολογισμού