Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταγραφή Κενών - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικών
Από ποιους παρέχεται Περιφερειακες Διευθυνσεις Εκπαιδευσης
Σε ποιους παρέχεται Υπουργείο Παιδείας
Νομοθετικό πλαίσιο

Ν.3848/2010 Ν.1566/1985 Π.Δ.100/1997 Π.Δ.50/1996

Υπ' αριθμ. 195721/Ε2/2-12-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 4 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Καταγραφή των κενών-πλεονασμάτων εκπαιδευτικών προς κάλυψη τους

Σχετική Νομοθεσία

Ν.3848/2010 Ν.1566/1985Π.Δ.100/1997

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αποστολή e-mail από το Υπουργείο Παιδείας για αποστολή στοιχείων κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών Ν.3848/2010

Ν.1566/1985

Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997 και η υπ' αριθμ. 195721/Ε2/2-12-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ

υπουργός 1 ώρα
2 Λήψη του μηνύματος και προώθηση του στις Δ/νσεις εκπ/σης με τις δέουσες διευκρινίσεις Περ/κή Δ/νση εκπ/σης 1 ώρα
3 Λήψη του μηνύματος και αναζήτηση στοιχείων από τις σχολικές μονάδες Δ/νσεις εκπ/σης 2 ώρες
4 καταγραφή των κενών και των πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες και αποστολή τους στις Δ/νσεις Εκπ/σης σχολικές μονάδες 2 ώρες
5 Σύνταξη πίνακα κενών -πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της αρμοδιότητάς τους, καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα Ο.Π.ΣΥ.Δ. του ΥΠΠΕΘ και αποστολή του στην Περ/κή Δ/νση εκπ/σης Ν.3848/2010

Ν.1566/1985

Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997 και η υπ' αριθμ. 195721/Ε2/2-12-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ

Δ/νσεις εκπ/σης 1 ημέρα
6 Έλεγχος όλων των στοιχείων-πινάκων που απεστάλθηκαν και ταυτοποίηση με τις καταγραφές των σχετικών δεδομένων των σχολικών μονάδων στο σύστημα my-school Ν.3848/2010

Ν.1566/1985

Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997και η υπ' αριθμ. 195721/Ε2/2-12-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ

Περ/κή Δ/νση εκπ/σης 2 ημέρες
7 Αποστολή όλων των στοιχείων σχετικά με τα κενά και τα πλεονάσματα των εκπαιδευτικών στο Υπουργείο προς κάλυψη τους. Περ/κή Δ/νση εκπ/σης 3 ώρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της αρμοδιότητάς μας

Όλες οι Σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων