Καταχώρηση Κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» ΠΕΙ σε Άδεια Οδήγησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώρηση Κοινοτικού κωδικού αριθμού «95» ΠΕΙ σε Άδεια Οδήγησης
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. Π.Δ. 51/2012 (Α΄101)

2. Νόμος 4155/2013 (Α΄120)

3. Π.Δ.74/2008 (Α΄112)

4. Απόφαση 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056)

5. Απόφαση ΠΟΛ.1163/3-7-2013 (Β΄1675) 

6. Απόφαση 72048/9666/08/2009 (Β΄216)

7. Απόφαση 49522/6046/2009 (Β΄2024)

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος των δικαιολογητικών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2.ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση αίτησης-υπεύθυνη δήλωση  Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Κατάθεσης αίτησης εκτύπωσης (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία). Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Α.Φ.Μ. και Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κ.λ.π. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοτυπία της ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης με επίδειξη του πρωτοτύπου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 e-Παράβολο 30,0 € για - Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πρωτότυπη Βεβαίωση παρακολούθησης Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (κατατίθεται εντός του φακέλου του φωτογραφείου). Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Ένα (1) φάκελο με αυτιά. Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως, πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια, Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή της Χώρας και στις δύο αιτήσεις. Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου υποχρεωτικά κατατίθεται στην Υπηρεσία μας προς αντικατάσταση. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.