Καταχώριση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Καταχώριση παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε.
Σε ποιους παρέχεται Επιχείρηση λιανικής πώλησης κρεάτων
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3 με 5 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Άδεια λειτουργίας καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων από τον αντίστοιχο Δήμο (ή βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών κατηγορίας ΙΙΙ) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου και του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου με λεπτομερή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των συσκευών. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπεύθυνου του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έλεγχος δικαιολογητικών Άρθρο 2 της Υ.Α. αριθ. 464/92592 Αρμόδιος υπάλληλος Κ.Δ.Υ. 1 ημέρα
2 Αυτοψία Άρθρο 2 της Υ.Α. αριθ. 464/92592 Αρμόδιος υπάλληλος Κ.Δ.Υ. και ένας επιπλέον κτηνίατρος 1-3 ημέρες
3 Γνωμοδότηση καταχώρησης Διοικητική πρακτική Εισηγητής κτηνίατρος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν με την αυτοψία
4 Υπογραφή εγγράφου Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Αυθημερόν
5 Υπογραφή εγγράφου Διοικητική πρακτική Προϊστάμενος Δ/νσης Κτηνιατρικής Έδρας 1- 2 ημέρες

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας : Δ/νση Κτηνιατρικής (έδρα)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία ΥΑ αριθ. 464/92592/16-07-2014 (ΦΕΚ Β' 2111/01-08-2014)