Κλοπή (ΑΠΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κλοπή (ΑΠΘ)
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία σε περίπτωση κλοπής-ζημίας παγίων περιουσιακών στοιχείων του Α.Π.Θ. (κινητών-Η/Υ-οργάνων)

Σχετική Νομοθεσία

Κανονισμός ΑΠΘ-Σύμβαση με Ασφαλιστική Εταιρεία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Καταγραφή κλοπών

Αναγγελία στην αστυνομία (έντυπο)

Αποστολή αιτήματος στην Ασφαλιστική (έντυπο)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αιτηση στην Ασφαλιστική Εταιρεία

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Καταγραφή κλαπέντων Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Συμπλήρωση εντύπου "ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ' Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Εκτίμηση κλαπέντων
4 Εντυπο πραγματογνωμοσύνης Κατάθεση από τον Πραγματογνώμονα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3 Καταβολή αποζημίωσης στο Α.Π.Θ. από την Ασφαλιστική Εταιρεία Οικονομική Υπηρεσία Α.Π.Θ.
4 Διαγραφή παγίων από το βιβλί παγίων του υπολόγου Υπόλογος Πανεπιστημιακής Μονάδας
5 Διαγραφή παγίων από Μητρώα Α.Π.Θ. Τμήμα Περιουσίας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.