Λειτουργία Επιτροπών Αναδασμών αγροκτημάτων Περιφερειακής Ενότητας, συνεδριάσεις (ν674/77 ,άρθρο 10 και 7)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση