Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Από ποιους παρέχεται ΚΕΠ
Αρμόδια αρχή ΔΗΜΟΣ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από τα ΚΕΠ Δήμου.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.3013/2002,άρθρο 31, Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ν.3230/2004, άρθρο 11, παράγραφος 4 "Διεκπεραίωση υποθέσεων από την Διοίκηση".

Ν.3242/2004, άρθρο 6 "Διεκπεραίωση υποθέσεων από την Διοίκηση".

Ν.4250/2014, άρθρο 1, Κατάργηση υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ο πολίτης μεταβαίνει στα ΚΕΠ
2 Συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης και πρωτοκόλλησης
3 Υπογραφή Προϊσταμένου
4 Ηλεκτρονική αποστολή στο Ληξιαρχείο Δήμου
5 Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
6 Αποστολή Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
7 Παραλαβή Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΔΗΜΟΙ

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικά