Λογιστήριο (ΟΠΑΝΔΑ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Λογιστήριο (ΟΠΑΝΔΑ)
Από ποιους παρέχεται τμήμα Λογιστηρίου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Περιουσίας
Αρμόδια αρχή ΟΠΑΝΔΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μεριμνά για την τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Διπλογραφικού συστήματος απεικόνησης οικον. συναλλαγών

Τήρηση φορολογικής νομοθεσίας, ενημέρωση φορολογικών βάσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Σύμφωνα με την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά μέσω του Διπλογραφικού συστήματος του Οργανισμού.

Δικαιολογητικά

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την οικεία νομοθεσία

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
5
6
7
8
9

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.