ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΡΘΡΟ 37 Ν.4235/14)ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΡΘΡΟ 37 Ν.4235/14)ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ