Μεμβράνες-Πτυχίο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεμβράνες-Πτυχίο
Από ποιους παρέχεται Γραμματεία Τμήματος
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 6 ΜΗΝΕΣ
Κόστος σε ευρώ 32
Σημειώσεις Η παραλαβή γίνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η με την υπόδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να καταθέσει αίτηση χειρόγραφα ή και ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Κατάθεση 32 ευρώ στον λογαριασμό 5272-041780-361 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) (IBAN GR 8701722720005272041780361). Δικαιούχος ΑΠΘ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αποδεικτικό πληρωμής Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση ποσού Τράπεζα Πειραιώς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αυθημερόν
2 Κατάθεση αίτησης Γραμματεία Τμήματος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αυθημερόν
3 Παραλαβή μεμβράνης Τυπογραφείο Γραμματεία Τμήματος 6 μήνες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.