Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ κάτω των 3,5 τόνων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ κάτω των 3,5 τόνων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες - Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1 - 5
Κόστος σε ευρώ 75€ - 120€

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πινακίδες Αιτούντα
2 Άδεια κυκλοφορίας Αιτούντα
3 Βιβλίο μεταβολών Αιτούντα
4 Τιμολόγιο πώλησης Αιτούντα
5 Υπεραξία από Δ.Ο.Υ. Αιτούντα
6 Βεβαίωση επαγγέλματος, Αγροτικής Ανάπτυξης ή Ε1,Ε2,Ε3,Ε9 & Εκκαθαριστικό για ειδικού καθεστώτος

Ανάλογα με το επάγγελμα.

Αιτούντα
7 Βεβαίωση απο Δ.Ο.Υ περι μή ωφειλών τελών κυκλοφορίας Αιτούντα
8 Αγοραστή - πωλητή με ταυτότητες ή εξουσιοδότηση για Φ.Ι.Χ. κάτω των 3,5 τόνων Αιτούντα
9 Σε περίπτωση μή τιμολογίου πώλησης, υπάρχει παράβολο για την μεταβίβαση (από την Υπηρεσία) Αιτούντα
10 Κατα την έκδοση Άδειας, ΚΤΕΟ σε ισχύει. Αιτούντα
11 Παράβολο τελών αδείας κυκλοφορίας Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση
2 Άδεια
3 Πινακίδες
4 Βιβλίο μεταβολών

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Αρμόδια Δ.Ο.Υ - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης - Κτηνιατρική (ανάλογα το επάγγελμα).