Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2016-2017 (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2016-2017 (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο ΥΑ 190677/Δ5/2016/ΦΕΚ3754/τ. Β'/21.11.2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

190677/Δ5/2016/ΦΕΚ3754/τ. Β'/21.11.2016

Υ.Α. 220861/Δ5/23.12.2016 (ΦΕΚ 4561/τ. Β'/30-12-2016

https://diadikasies.gr/images/d/da/07_03_17fek_ekdromes.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Αποστολή φύλλων αγώνων Β'και Γ' φάσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΔΥΜ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
2 ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ Υπεύθυνοι Ομάδων Φυσικής Αγωγής, εκπαιδευτικοί Δ.Δ.Ε. Κλάδου ΠΕ11
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Α'ΦΑΣΗ Υ.Α. 220861/Δ5/23.12.2016 (ΦΕΚ 4561/τ. Β'/30-12-2016 10 ημέρες
2 Β'ΦΑΣΗ Υ.Α. 220861/Δ5/23.12.2016 (ΦΕΚ 4561/τ. Β'/30-12-2016 10 ημέρες
3 Γ'ΦΑΣΗ Υ.Α. 220861/Δ5/23.12.2016 (ΦΕΚ 4561/τ. Β'/30-12-2016 10 ημέρες
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ της χώρας