Παρακολούθηση διακρατικής υιοθεσίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο κοινωνικός λειτουργός προγραμματίζει και πραγματοποιεί επίσκεψη (στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο αλλοδαπός και ο ελληνικός νόμος), προκειμένου να εξακριβώσει την προσαρμογή του θετού τέκνου στο νέο περιβάλλον.

Ενέργειες

1. Εφόσον η έκθεση προσαρμογής είναι θετική, συγγράφεται και:

Σε περίπτωση που απαιτείται η παρακολούθηση της υπόθεσης από τον αλλοδαπό νόμο η έκθεση αποστέλλεται στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπ.Εξ., μεταφράζεται στη γλώσσα της χώρας προέλευσης του τέκνου και ταχυδρομείται πίσω στην Υπηρεσία. Κατόπιν αποστέλλεται η μεταφρασμένη έκθεση στη χώρα προέλευσης του θετού τέκνου και ένα αντίγραφο της έκθεσης φυλάσσεται στον αντίστοιχο φάκελο υιοθεσίας στο αρχείο..

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται πλέον παρακολούθηση για την αλλοδαπή η έκθεση αρχειοθετείται στον αντίστοιχο φάκελο υιοθεσίας.

2. Αν η έκθεση προσαρμογής είναι αρνητική, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και έπειτα συγγράφεται η έκθεση προσαρμογής.

Σε περίπτωση που απαιτείται η παρακολούθηση της υπόθεσης από τον αλλοδαπό νόμο η έκθεση αποστέλλεται στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπ.Εξ., μεταφράζεται στη γλώσσα της χώρας προέλευσης του τέκνου και ταχυδρομείται πίσω στην Υπηρεσία. Κατόπιν αποστέλλεται η μεταφρασμένη έκθεση στη χώρα προέλευσης του θετού τέκνου και ένα αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται στον Εισαγγελέα Ανηλίκων για περαιτέρω έρευνα και ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται πλέον παρακολούθηση για την αλλοδαπή η έκθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα Ανηλίκων για περαιτέρω έρευνα, καθώς και αντίγραφο της παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Διαπιστευμένοι Οργανισμοί για Διακρατικές Υιοθεσίες

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής με έδρα την Αθήνα για τους Νομούς Περιφερειών Κεντρικής, Νότιας, Βόρειας και Δυτικής Αθήνας, Πειραιώς, Νησιών Σαρωνικού, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής, Νότιου και Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
  • Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τους Νομούς Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα για τους Νομούς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων
  • Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
  • Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα
  • Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Ελληνικής Υπηρεσίας με έδρα την Αθήνα
  • Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Στυλιανός"
  • "Αναρρωτήριο Πεντέλης"

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος_Καλλικράτη.pdf Π.Δ.226/1999 Ν.3765/20092447_1996.pdfΚύρωση της Σύμβασης της Χάγης.pdf

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απόφαση Υιοθεσίας Αλλοδαπού Δικαστηρίου Κατάθεση από Θετούς Γονείς
2 Αναγνώριση Απόφασης Υιοθεσίας Αλλοδαπού Δικαστηρίου

από Ελληνικό Δικαστήριο

Κατάθεση από Θετούς Γονείς

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Προγραμματισμός Επίσκεψης
2 Πραγματοποίηση Επίσκεψης
3 Συγγραφή Έκθεσης Προσαρμογής
4 Αποστολή Έκθεσης Προσαρμογής για Μετάφραση (Υπ.Εξ)
5 Αποστολή Μεταφρασμένης Έκθεσης Προσαρμογής στην Υπηρεσία
6 Αν η Έκθεση Προσαρμογής είναι θετική, αποστολή στην ξένη χώρα και αρχειοθέτηση
7 Αν η Έκθεση Προσαρμογής είναι αρνητική, αποστολή στην ξένη χώρα και στην Εισαγγελία Ανηλίκων