Παραλαβή αγροτικών ακινήτων που διαχειρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παραλαβή αγροτικών ακινήτων που διαχειρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες/Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Από τρεις έως 9 μήνες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση [1] Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικό διάγραμμα Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Βεβαίωση κατ΄επάγγελμα αγρότη Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση πολίτη Ν. 4061/2012 και Ν. 4235/2014 Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Γραμματεία Υπηρεσίας Μία ημέρα
3 Αυτοψία σε ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ακινήτου για αγροτική χρήση Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα έως 5 ημέρες
4 Αποστολή εγγράφου στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να παραληφθεί η αιτούμενη έκταση Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
5 Έκδοση απόφασης Υπουργού Οικονομικών Ένας έως τρεις μήνες
6 Αυτοψία από Γεωπόνο και σύνταξη έκθεσης με την οποία διαπιστώνεται η καλλιέργεια ακινήτων εντός της παραληφθείσας έκτασης Αρμόδιος υπάλληλος Πέντε ημέρες έως τριάντα ημέρες
7 Κατάθεση τοπογραφικών διαγραμμάτων από πολίτη
8 Αποστολή εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες για συλλογή απόψεων Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
9 Συλλογή απόψεων / Κατάρτιση φακέλου Έως δύο μήνες
10 Εισήγηση υπαλλήλου της οικείας Δ.Ο.Υ. για το τίμημα του ακινήτου Υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Μία ημέρα έως τρεις ημέρες
11 Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
12 Υπογραφή απόφασης Περιφερειάρχη Από τρεις έως πέντε ημέρες
13 Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια Γραμματεία υπηρεσίας Μία ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Υπουργείο Οικονομικών
  • Κτηματική Υπηρεσία
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων
  • Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
  • Αρμόδια Πολεοδομία
  • Δ/νση Δασών

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 4061/2012 [2]

Ν. 4235/2014 [3]