Παραχωρήσεις ακινήτων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς δημοπρασία

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παραχωρήσεις ακινήτων για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς δημοπρασία
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, Κατά τόπους περιφέρειες/Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Σε ποιους παρέχεται Κατ΄επάγγελμα αγρότες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Από 3 έως 6 μήνες.
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση [1] Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικά διαγράμματα Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Γνωμοδότηση από Δασαρχείο/Πράξη Χαρακτηρισμού Αυτεπάγγελτη αναζήτηση/Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Γνωμοδότηση από Κτηματική Υπηρεσία Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Γνωμοδότηση από Εφορεία Αρχαιοτήτων Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
6 Γνωμοδότηση από Πολεοδομία Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
7 Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
8 Γνωμοδότηση από Κρατικό Αερολιμένα Αυτεπάγγελτη αναζήτηση όπου απαιτείται
9 Γνωμοδότηση από Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και τοπογραφικών διαγραμμάτων Ν.4235/2104 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Αυτοψία σε υπό εκμίσθωση έκταση Αρμόδιο υπάλληλο και από Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών Μία ημέρα
5 Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
6 Συλλογή απόψεων Ένας με δύο μήνες
7 Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη [2] Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
8 Υπογραφή απόφασης Τρεις έως 5 ημέρες
9 Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
10 Έγγραφο σε ΟΠΕΚΕΠΕ Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
11 Ενημέρωση κτηματολογικών στοιχείων Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Πολεοδομία
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων
  • Κτηματική Υπηρεσία
  • Δ/νση Δασών
  • Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο της Διεύθυνσης [3]

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32Α΄/2014) [4]