Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες/ Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Από 4 μήνες έως 1 έτος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση [1] Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικά διαγράμματα Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Πράξη Χαρακτηρισμού Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Γνωμοδότηση από Κτηματική Υπηρεσία Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Γνωμοδότηση από Εφορεία Αρχαιοτήτων Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
6 Γνωμοδότηση από Πολεοδομία Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
7 Γνωμοδότηση από Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και τοπογραφικών διαγραμμάτων Ν. 4061/2012 και Ν.4235/2014 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Αυτοψία σε υπό εκμίσθωση έκταση Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών Μία ημέρα
5 Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
6 Συλλογή απόψεων Ένας με δύο μήνες
7 Έγγραφο σε ΟΠΕΚΕΠΕ για ανάρτηση ακινήτου Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
8 Έγγραφο σε Δήμο στην κτηματική περιοχή του οποίου εμπίπτει το ακίνητο Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
9 Αξιολόγηση αιτήσεων βάσει των μορίων που έχουν θεσπιστεί Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών Επτά ημέρες
10 Σύνταξη γνωμοδοτικού πρακτικού με την βαθμολογία των συμμετεχόντων στην διαδικασία Γραμματέας Επιτροπής Θεμάτων Γης Τρεις ημέρες
11 Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη [2] Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
12 Υπογραφή απόφασης Τρεις έως πέντε ημέρες
13 Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια Γραμματεία Μία ημέρα
14 Κατακύρωση ακινήτου σε ΟΠΕΚΕΠΕ Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών Μία ημέρα
15 Εγκατάσταση δικαιούχου στο ακίνητο Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών Μία ημέρα

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Πολεοδομία
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων
  • Κτηματική Υπηρεσία
  • Δ/νση Δασών
  • Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο της Διεύθυνσης


Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄/2012) [3]
  • Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32Α΄/2014) [4]

Αριθ.559/26-2-2014 [5]