Παροχή Επιδόματος Τέκνου (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παροχή Επιδόματος Τέκνου (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους του ΥΠΠΕΘ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή επιδόματος τέκνου μέσω της μισθοδοσίας τους σε υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σχετική Νομοθεσία

Ν 4354/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή η Βεβαίωση σπουδώβν από ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου είτε μέσω φαξ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου

Βεβαίωση Σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ληξιαρχική πράξη Γέννησης τέκνου ή Βεβαίωση Σπουδών Κατάθεση από τον αιτούντα
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης τέκνου ή Βεβαίωσης Σπουδών Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ΥΠΠΕΘ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.