Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Παροχή υποτροφιών από κληροδοτήματα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο νόμος 4182/2013
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 30

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

βασιλικό διάταγμα 5-12-1940, αναγκαστικός νόμος 2039/1939, νόμος 4182/2013.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικά.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αστυνομική ταυτότητα Από τον αιτούντα
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έκδοση Προκήρυξης ν. 4182/2013 Αρμόδιος υπάλληλος 4 ημέρες
2 Προϊστάμενος Τμήματος 1 μέρα
3 Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2 μέρες
4 Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης 3 μέρες
5 Γενικός Γραμματέας 4 μέρες
6 Υπουργός 5 ημέρες
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Υπουργείου Οικονομικών