Περιοδικός Έλεγχος Λειτουργίας / Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (Υποθετική Διαδικασία για Εκπαιδευτικούς Λόγους)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Περιοδικός Έλεγχος Λειτουργίας / Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (Υποθετική Διαδικασία για Εκπαιδευτικούς Λόγους)
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος

Περιγραφή Υπηρεσίας

Πραγματοποίηση περιοδικού ελέγχου λειτουργίας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης σε μια Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων / Λημμάτων. Πρόκειται για Υποθετική Διαδικασία που καταγράφεται για εκπαιδευτικούς λόγους.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 1650-86 για την προστασία του περιβάλλοντος

Απαραίτητα Στοιχεία

Α/Α Απαραίτητα Στοιχεία
1 Αποτελέσματα Τελευταίων Μετρήσεων
2 Εκθέσεις Λειτουργίας Προηγούμενων Ετών
3 Εγχειρίδια Μηχανολογικού Εξοπλισμού
4 Ημερολόγιο Λειτουργίας Μονάδας

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Παρατηρήσεις
1 Έλεγχος Τελευταίων Μετρήσεων Υπεύθυνος Λειτουργίας Μονάδας
2 Έλεγχος Βιολογικής Διεργασίας Χημικός Μηχανικός Μονάδας
3 Έλεγχος Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μηχανολόγος Μηχανικός Μονάδας
4 Αποκατάσταση Βιολογικής Διεργασίας Χημικός Μηχανικός Μονάδας Εφόσον κριθεί απαραίτητο
5 Αποκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μηχανολόγος Μηχανικός Μονάδας Εφόσον κριθεί απαραίτητο
6 Αποστολή Έκθεσης Αποκατάστασης στο Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος Λειτουργίας Μονάδας Εφόσον κριθεί απαραίτητο
7 Ενημέρωση Ημερολογίου Λειτουργίας Μονάδας Υπεύθυνος Λειτουργίας Μονάδας
8 Αποστολή Έκθεση Περιβαλλοντικών Δεδομένων στο Υπουργείο Προϊστάμενος Τμήματος Εφόσον απαιτείται

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Τμήμα Προμηθειών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας