Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (νοσοκομεία)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (νοσοκομεία)
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Προσωπικού
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους
Νομοθετικό πλαίσιο ν.3528/12
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3
Αρμόδια αρχή Ν.Π.Δ.Δ. "Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

[1]

[2]

νόμος 3528.2012, νόμος 2690.1999

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Υποβολή έντυπης αίτησης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Απλή αίτηση προς το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ατομικός φάκελος υπαλλήλου αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 υποβολή αίτησης ν.2629 Τμήμα Πρωτοκόλλου
2 αριθμός πρωτοκόλλου και χαρακτηρισμός αίτησης Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας
3 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας κλητήρας 1 ημέρα
4 αναζήτηση ατομικού φακέλου ν.3528 υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού
5 έκδοση πιστοποιητικού υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού 1 ημέρα
6 προσυπογραφή Προισταμένου Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας
7 υπογραφή Διοικητή Διοικητής 1 ημέρα
8 αριθμός πρωτοκόλλου Τμήμα Πρωτοκόλλου
9 αποστολή πιστοποιητικού ή παραλαβή από την Υπηρεσία ν.2629 Τμήμα Προσωπικού

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.

BPMN Σύνδεσμος στο Repository

BPMN στο repository

BPMN Διάγραμμα