Προσωρινή λειτουργία Μεταφορικής Επιχείρησης Π.Δ 346/01 Επιβατικών και Εμπορευματικών μεταφορών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προσωρινή λειτουργία Μεταφορικής Επιχείρησης Π.Δ 346/01 Επιβατικών και Εμπορευματικών μεταφορών.