Προτεινόμενο πρόγραμμα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Την πρώτη ημέρα είναι το εισαγωγικό σεμινάριο, τη δεύτερη γίνεται επίλυση αποριών, προβλημάτων και συγγραφή λημμάτων. Το πρώτο τρίωρο σεμινάριο είναι επαρκές για τους πιο πολλούς χρήστες ώστε να μπορούν να συντάξουν και να διορθώσουν ένα λήμμα.

1η ημέρα

11:00 - 11:10 Χαιρετισμός EΕΛ/ΛΑΚ

11:10 - 11:30 Εισαγωγικές έννοιες: ανοικτότητα, πληθοπορισμός, wikipedia, diadikasies.gr.

 • Τι είναι η ανοικτότητα και ο πληθοπορισμός (crowdsourcing). Η ανοικτότητα και ο πληθοπορισμός είναι οι πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε η φιλοσοφία του λογισμικού wiki. Η έμφαση έχει δοθεί στην προσθήκη, μεταβολή και διαγραφή του περιεχομένου από ομάδες χρηστών χωρίς καθοδήγηση και ηγεσία. Ιστορία του wiki και τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με άλλου είδους λογισμικά. Το wiki παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1994 από τον Αμερικανό Γουόρντ Κάνιγκχαμ με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών από πολλούς χρήστες, σε ένα ιδιαίτερα εύχρηστο περιβάλλον με βασικά χαρακτηριστικά τη χρήση λημμάτων, συνδέσμων, την πρόσβαση όλων στον κώδικα τη δωρεάν διανομή και τη χρήση στο διαδίκτυο. Γρήγορα το wiki απέκτησε ισχυρή δημοφιλία και αναπτύχθηκαν πολλές εφαρμογές που αξιοποιούσαν τα βασικά χαρακτηριστικά του. Τα πλεονεκτήματα του wiki αποδείχθηκε πως ήταν η μεγάλη ευελιξία στην ανάπτυξη εφαρμογών, η συμμετοχή πολλών μη ειδικών στο σχεδιασμό τους, η ανοικτότητα τού κώδικά του και η δωρεάν διανομή τόσο του λογισμικού όσο και των εφαρμογών που αναπτύσσονταν.
 • Η wikipedia ήταν η πρώτη μεγάλη εφαρμογή του wiki. Η Wikipedia παρουσιάστηκε από τον Τζίμι Γουέιλς το 2001 ως μία παραλλαγή του wiki το media-wiki και αφορούσε μία συμμετοχική ανοικτή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που γράφουν όλοι για όλους. Μετά από 16 χρόνια η Wikipedia έχει εγκυκλοπαίδειες σε 250 γλώσσες ενώ η αγγλόφωνη wikipedia διαθέτει περίπου 5.400.000 λήμματα. Η ελληνόφωνη βικιπαίδεια με περίπου 140.000 λήμματα αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια απεικόνισης της παγκόσμιας γνώσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Οι βασικές αρχές της βικιπαίδειας έχουν υιοθετηθεί στο wiki υπηρεσιών και διαδικασιών.
 • Γιατί και πως γίνομαι συντάκτης του diadikasies.gr. Γίνομαι συντάκτης στο diadikasies.gr για να συμβάλλω στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα ώστε να προσφέρω στον πολίτη καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών αλλά και στο φορέα μου καλύτερο τρόπο λειτουργίας. Η συμμετοχή λειτουργεί πληθοποριστικά γιατί η βοήθεια που παρέχω στους υπόλοιπους τελικά επιστρέφει σε μένα ισχυρότερη.
 • Λίγα λόγια για το περιβάλλον εργασίας, διαχειριστές, χρήστες.

11:35 - 11:50

 • Επίλυση αποριών, συζήτηση

11:50 - 12:45

 • Επί του πρακτέου - Μη διστάζετε: εισαγωγή και επεξεργασία λημμάτων
  • Τι μπορώ να κάνω στο wiki (επεξεργασία και επεξεργασία κώδικα).
  • Περιεχόμενο:Εισαγωγή, επεξεργασία, σύνδεσμοι,έντονα, επικεφαλίδες, Πίνακες, φωτογραφίες, πρότυπα
  • Εισαγωγή, μεταβολή και διαγραφή περιεχομένου και λημμάτων,
  • Ανάλυση της επεξεργασίας και επεξεργασίας κώδικα.
  • Ανακατευθύνσεις, αποσαφηνίσεις.

12:45 - 13:00 Διάλειμμα

13:00 - 14:00 Πρακτικό Εργαστήριο υλοποίησης λημμάτων από τους συμμετέχοντες

 • Ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα στο σεμινάριο, θα συντάξει στο wiki το λήμμα που έχει προετοιμάσει, με την βοήθεια του εισηγητή του σεμιναρίου.

2η ημέρα

11:00 με 12:00

 • Κατηγορίες, υποκατηγορίες, παραπομπές, πηγές.
 • Ανέβασμα αρχείων (νόμων, φωτογραφιών, αιτήσεων , κλπ )
 • Άλλες δυνατότητες (παρακολούθηση λημμάτων, πίνακες, πρότυπα, σημάνσεις).

12:00 με 12:45

 • Ανέβασμα επιπλέον λημμάτων

12:45 με 13:00 Διάλειμμα

13:00 με 14:00 Επίλυση αποριών και προβλημάτων που τυχόν υπάρχουν στα λήμματα.

Πληροφορίες

Για τη διοργάνωση σεμιναρίου wiki, στείλτε την πρόταση σας στη διεύθυνση : wiki@eellak.gr