Πρότυπο:Επιχείρηση Κύπρος/τεκμηρίωση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Χρήση

Η βασική του χρήση ξεκινά με την απλή προσθήκη του προτύπου στην κορυφή της σελίδας συζήτησης του λήμματος. Αυτό θα προσθέσει το λήμμα στη Βικιεπιχείρηση. (Το πρότυπο αυτό να προσθέτετε μόνο σε σελίδες συζήτησης λημμάτων σχετικών με την Κύπρο, όχι σε σελίδες συζήτησης προτύπων, υποσελίδων και κατηγοριών). Μην προσθέτετε την υπογραφή σας (~~~~ ) όταν τοποθετείτε το πρότυπο.

Παράδειγμα:

{{Επιχείρηση Κύπρος/τεκμηρίωση}}


Οι μεταβλητές τάξη και σπουδαιότητα χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των λημμάτων σύμφωνα με τις κλίμακες που αναφέρονται παρακάτω.

Παράδειγμα:

{{Επιχείρηση Κύπρος/τεκμηρίωση |τάξη= |σπουδαιότητα= }}
{{Επιχείρηση Κύπρος/τεκμηρίωση |τάξη=Β |σπουδαιότητα=υψηλή}}

Κλίμακα ποιότητας

Κλίμακα σπουδαιότητας

Λήμματα επιχείρησης χωρίς το πρότυπο

Ακολουθείστε το σύνδεσμο [1] για εντοποπισμό των λημμάτων της Κατηγορία:Κύπρος στα οποία δεν έχει προστεθεί το πρότυπο της επιχείρησης στη σελίδα συζήτησης τους, ώστε να τον προσθέσετε.