Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών Νομοθετικού σώματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
40px Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει περίπλοκες μεθόδους σύνταξης προτύπων.
Ενθαρύνεστε να μελετήσετε την κατασκευή του και τις parser functions πριν επεξεργαστείτε το πρότυπο. Αν η επεξεργασία σας προκαλέσει μη αναμενόμενα προβλήματα, παρακαλούμε αναιρέστε την γρήγορα, καθώς το πρότυπο μπορεί να εμφανίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό από σελίδες.
Να θυμάστε ότι μπορείτε να κάνετε πειράματα, και θα πρέπει να δοκιμάζετε όλες τις βελτιώσεις, είτε στο γενικό Αμμοδοχείο προτύπων είτε στον προσωπικό σας χώρο χρήστη πριν αλλάξετε εδώ οτιδήποτε.
{{{όνομα}}}
Είδος
Τύπος {{{βουλή_είδος}}}
Σώματα {{{βουλές{{{σώματα}}}}}}
Δομή
Μέλη {{{μέλη}}}
{{{βουλή1}}} Πολιτικές ομάδες {{{πολιτικές_ομάδες1}}}
{{{βουλή2}}} Πολιτικές ομάδες {{{πολιτικές_ομάδες2}}}
{{{βουλή1}}} Επιτροπές {{{επιτροπές1}}}
{{{βουλή2}}} επιτροπές {{{committees2}}}
Από κοινού επιτροπές {{{από_κοινού_επιτροπές}}}
{{{βουλή1}}} Εκλογικό σύστημα {{{εκλογικό_σύστημα1}}}
{{{βουλή2}}} Εκλογικό σύστημα {{{εκλογικό_σύστημα2}}}
{{{βουλή1}}} Τελευταία εκλογή {{{τελευταία_εκλογή1}}}
{{{βουλή2}}} Τελευταία εκλογή {{{τελευταία_εκλογή2}}}
Επόμενη εκλογή {{{επόμενη_εκλογή1}}}
Τόπος συσκέψεων
{{{ιστοσελίδα}}}

Χρήση

Πλαίσιο πληροφοριών για να χρησιμοποείται σε λήμματα σχετικά με νομοθετικά σώματα.

{{Κουτί πληροφοριών Νομοθετικού σώματος
|όνομα        = 
|ιθαγενές_όνομα    =
|transcription_name  =
|νομοθετικό σώμα   = 
|coa_pic       = 
|coa_res       = 
|βουλή_είδος     = 
|σώμα         =
|βουλές        = 
|ηγέτης1_είδος    = 
|ηγέτης1       = 
|κόμμα1        = 
|εκλογή1       = 
|ηγέτης2_είδος    = 
|ηγέτης2       = 
|κόμμα2        = 
|εκλογή2       = 
|ηγέτης3_είδος    = 
|ηγέτης3       = 
|κόμμα3        = 
|εκλογή3       = 
|ηγέτης4_είδος    =
|ηγέτης4       =
|κόμμα4        =
|εκλογή5       =
|ηγέτης5_είδος    =
|ηγέτης5       =
|κόμμα5        =
|εκλογή6       =
|ηγέτης6_είδος    =
|ηγέτης6       =
|κόμμα6        =
|μέλη         = 
|βουλή1        = 
|βουλή2        = 
|δομή1        = 
|δομή1_res      = 
|δομή2        = 
|δομή2_res      = 
|πολιτικές_ομάδες1  = 
|πολιτικές_ομάδες2  = 
|επιτροπές1      =
|επιτροπές2      =
|απόκοινού_επιτροπές =
|εκλογικό_σύστημα1  =
|εκλογικό_σύστημα2  =
|τελευταία_εκλογή1  = 
|τελευταία_εκλογή2  = 
|δωμάτιο_συνεδριάσεων = 
|session_res     = 
|μέρος_συσκέψεων   = 
|ιστοσελίδα      = 
|σημειώσεις      =
}}