Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών οικιστικής περιοχής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [Script error: No such module "Purge".]
40px Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει περίπλοκες μεθόδους σύνταξης προτύπων.
Ενθαρύνεστε να μελετήσετε την κατασκευή του και τις parser functions πριν επεξεργαστείτε το πρότυπο. Αν η επεξεργασία σας προκαλέσει μη αναμενόμενα προβλήματα, παρακαλούμε αναιρέστε την γρήγορα, καθώς το πρότυπο μπορεί να εμφανίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό από σελίδες.
Να θυμάστε ότι μπορείτε να κάνετε πειράματα, και θα πρέπει να δοκιμάζετε όλες τις βελτιώσεις, είτε στο γενικό Αμμοδοχείο προτύπων είτε στον προσωπικό σας χώρο χρήστη πριν αλλάξετε εδώ οτιδήποτε.

Αυτό το πρότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται για την δημιουργία ενός κουτιού πληροφοριών για ανθρώπινους οικισμούς (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, κοινότητες) καθώς και άλλες διοικητικές περιφέρειες, κομητείες, επαρχίες, και άλλα - στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε υποδιαίρεση κάτω από το επίπεδο της χώρας, για το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο:πληροφορίες Χώρας. Οι παράμετροι περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα. For questions see the talk page.

Ανακατευθύνεις και κλήσεις

At least 0 other templates call this one and many templates redirect here.

Χρήση

 • Σημαντικό: Please enter all numeric values in a raw, unformatted fashion. References are to be included in their respective section footnotes field. Numeric values that are not "raw" may create an "Expression error". Raw values will be automatically formatted by the template. If you find a raw value is not formatted in your usage of the template, please post a notice on the discussion page for this template.
 • An expression error may also occur when any coordinate parameter has a value, but one or more coordinate parameters are blank or invalid.

Basic blank template, ready to cut and paste. See the next section for a copy of the template with all parameters and comments. See the table below that for a full description of each parameter.

Χρησιμοποιώντας μετρικές μονάδες

{{Κουτί πληροφοριών οικιστικής περιοχής
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| όνομα          =
| ιθαγενές_όνομα     =
| ιθαγενές_όνομα_γλώσσα  = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| οικισμός_είδος     =
| εικόνα_ορίζοντας    =
| εικόνα_alt       =
| εικόνα_λεζάντα     =
| εικόνα_σημαία      =
| σημαία_alt       =
| εικόνα_έμβλημα     =
| σφραγίδα_alt      =
| εικόνα_ασπίδα      =
| ασπίδα_alt       =
| ψευδώνυμο        =
| σύνθημα         =
| εικόνα_χάρτης      =
| χάρτης_alt       =
| χάρτης_λεζάντα     =
| πινέζα_χάρτης      =
| πινέζα_ετικέτα_θέση   =
| πινέζα_χάρτης_alt    =
| πινέζα_χάρτης_λεζάντα  =
| γεωγραφικόπλάτος = |latm = |lats = |latNS =
| γεωγραφικόμήκος = |longm = |longs = |longEW =
| coor_pinpoint      =
| συντεταγμένες_είδος   =
| συντεταγμένες_έκθεση  = inline,title
| συντεταγμένες_σημειώσεις =
| υποδιαίρεση_είδος    = Country
| υποδιαίρεση_όνομα    =
| υποδιαίρεση_είδος1   =
| υποδιαίρεση_όνομα1   =
| υποδιαίρεση_είδος2   =
| υποδιαίρεση_όνομα2   =
| υποδιαίρεση_είδος3   =
| υποδιαίρεση_όνομα3   =
| ιδρύθηκε_τίτλος     =
| ιδρύθηκε_ημερομηνία   =
| ιδρυτής         =
| έδρα_είδος       =
| έδρα          =
| κυβέρνηση_σημειώσεις  =
| ηγέτης_κόμμα      =
| ηγέτης_τίτλος      =
| ηγέτης_όνομα      =
| μονάδα_προτίμηση    = Metric<!-- or US or UK -->
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| έκταση_σημειώσεις    = 
| έκταση_αστική_σημειώσεις  = <!-- <ref> </ref> -->
| έκταση_αγροτική_σημειώσεις = <!-- <ref> </ref> -->
| έκταση_μητροπολιτική_σημειώσεις  = <!-- <ref> </ref> -->
| έκταση_μέγεθος     = <!-- <ref> </ref> -->
| area_note        =
| έκταση_νερό_ποσοστό   =
| έκταση_κατάταξη     =
| area_blank1_title    =
| area_blank2_title    =
<!-- square kilometers -->
| έκταση_σύνολο_km2     = 
| έκταση_ξηρά_km2      =
| έκταση_νερό_km2     =
| έκταση_αστική_km2     =
| έκταση_αγροτική_km2     =
| έκταση_μητροπολιτική_km2     =
| area_blank1_km2     =
| area_blank2_km2     =
<!-- hectares -->
| area_total_ha      = 
| area_land_ha      =
| area_water_ha      =
| area_urban_ha      =
| area_rural_ha      =
| area_metro_ha      =
| area_blank1_ha     =
| area_blank2_ha     =
<!-- dunams used in Middle East articles only -->
| dunam_link       = <!-- which dunam to link -->
| area_total_dunam    = 
| area_land_dunam     =
| area_water_dunam    =
| area_urban_dunam    =
| area_rural_dunam    =
| area_metro_dunam    =
| area_blank1_dunam    =
| area_blank2_dunam    =
| μήκος_km        =
| πλάτος_km        =
| dimensions_footnotes  =
| elevation_footnotes   =
| υψόμετρο_m       =
| πληθυσμός_σημειώσεις  =
| πληθυσμός_σύνολο    =
| πληθυσμός_το      =
| πληθυσμός_πυκνότητα_km2 = auto
| πληθυσμός_δημώνυμο   =
| πληθυσμός_note     =
| ώραζώνης1        =
| utc_offset1       =
| ζώνη_ώρας1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| ταχυδρομικός_κώδικας_είδος =
| ταχυδρομικόςl_κώδικας  =
| έκταση_κώδικας_είδος  =
| περιοχή_κώδικας     =
| iso_code        =
| ιστοσελίδα       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| σημειώσεις       =
}}

Using non-metric units

{{Infobox settlement
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| όνομα          =
| ιθαγενές_όνομα     =
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| οικισμός_είδος     =
| image_skyline      =
| image_alt        =
| image_caption      =
| image_flag       =
| flag_alt        =
| image_seal       =
| seal_alt        =
| image_shield      =
| shield_alt       =
| nickname        =
| motto          =
| image_map        =
| map_alt         =
| map_caption       =
| pushpin_map       =
| πινέζα_ετικέτα_θέση   =
| πινέζα_χάρτης_alt    =
| πινέζα_χάρτης_λεζάντα  =
| γεωγραφικόπλάτος = |latm = |lats = |latNS =
| γεωγραφικόμήκος = |longm = |longs = |longEW =
| coor_pinpoint      =
| συντεταγμένες_type    =
| coordinates_display   = inline,title
| coordinates_footnotes  =
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    =
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    =
| subdivision_type3    =
| subdivision_name3    =
| established_title    =
| established_date    =
| founder         =
| seat_type        =
| seat          =
| government_footnotes  =
| leader_party      =
| leader_title      =
| leader_name       =
| unit_pref        = US<!-- or UK or Metric -->
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| area_note        =
| area_water_percent   =
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank2_title    =
<!-- square miles -->
| area_total_sq_mi    = 
| area_land_sq_mi     =
| area_water_sq_mi    =
| area_urban_sq_mi    =
| area_rural_sq_mi    =
| area_metro_sq_mi    =
| area_blank1_sq_mi    =
| area_blank2_sq_mi    =
<!-- acres -->
| area_total_acre     = 
| area_land_acre     =
| area_water_acre     =
| area_urban_acre     =
| area_rural_acre     =
| area_metro_acre     =
| area_blank1_acre    =
| area_blank2_acre    =
| length_mi        =
| width_mi        =
| dimensions_footnotes  =
| elevation_footnotes   =
| elevation_ft      =
| population_footnotes  =
| population_total    =
| population_as_of    =
| population_density_sq_mi= auto
| population_demonym   =
| population_note     =
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| postal_code_type    =
| postal_code       =
| area_code_type     =
| area_code        =
| iso_code        =
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

Complete empty syntax, with comments

This copy of the template lists all parameters except for some of the repeating numbered parameters which are noted in the comments. Comments here should be brief; see the table below for full descriptions of each parameter.

{{Κουτί πληροφοριών οικιστικής περιοχής
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| όνομα          = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
| επίσημο_όνομα      =
| ιθαγενές_όνομα     = <!-- if different from the English name -->
| ιθαγενές_όνομα_γλώσσα  = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| άλλο_όνομα       =
| οικισμός_είδος     = <!-- such as Town, Village, City, Borough etc. -->
<!-- transliteration(s) -------->
| μετάφραση_γλώσσα1    =
| μετάφραση_γλώσσα1_είδος =
| μετάφραση_γλώσσα1_info   =
| μετάφραση_γλώσσα1_είδος1  =
| translit_lang1_info1  =
| translit_lang1_type2  =
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     =
| translit_lang2_type   =
| translit_lang2_info   =
| translit_lang2_type1  =
| translit_lang2_info1  =
| translit_lang2_type2  =
| translit_lang2_info2  =
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- images, nickname, motto --->
| εικόνα_ορίζοντας    =
| εικόναμέγεθος      =
| image_alt        =
| εικόνα_λεζάντα     =
| εικόνα         = <!-- other image (specify File: or Image: namespace) -->
| εικόνα_σημαία      =
| σημαία_μέγεθος     =
| flag_alt        =
| σημαία_σύνδεσμος    =
| εικόνα_σφραγίδα     =
| σφραγίδα_μέγεθος    =
| seal_alt        =
| σφραγίδα_σύνδεσμος   =
| εικόνα_ασπίδα      =
| shield_size       =
| shield_alt       =
| shield_link       =
| image_blank_emblem   =
| blank_emblem_type    = <!-- defaults to Logo -->
| blank_emblem_size    =
| blank_emblem_alt    =
| blank_emblem_link    =
| nickname        =
| motto          =
| anthem         =
<!-- maps and coordinates ------>
| εικόνα_χάρτης      =
| χάρτηςμέγεθος      =
| map_alt         =
| χάρτης_λεζάντα     =
| εικόνα_χάρτης1     =
| χάρτηςμέγεθος1     =
| map_alt1        =
| χάρτης_λεζάντα1     =
| image_dot_map      =
| dot_mapsize       =
| dot_map_base_alt    =
| dot_map_alt       =
| dot_map_caption     =
| dot_x = |dot_y =
| πινέζα_χάρτης      = <!-- name of a location map as per Template:Location_map -->
| πινέζα_ετικέτα_θέση   = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| πινέζα_ετικέτα     = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| πινέζα_χάρτης_alt    =
| πινέζα_χάρτηςμέγεθος  =
| πινέζα_χάρτης_λεζάντα  =
| πινέζα_χάρτης1     =
| πινέζα_ετικέτα_θέση1  =
| πινέζα_ετικέτα1     = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| πινέζα_χάρτης_alt1   =
| πινέζα_χάρτηςμέγεθος1  =
| πινέζα_χάρτης_λεζάντα1 =
| γεωγραφικόπλάτος = |latm = |lats = |latNS =
| γεωγραφικόμήκος = |longm = |longs = |longEW =
| coor_pinpoint      = <!-- to specify exact location of coordinates (was coor_type) -->
| συντεταγμένες_περιοχή  = <!-- ISO 3166-1 alpha-2 or ISO 3166-2 code for country/region containing the coordinates -->
| συντεταγμένες_είδος   = <!-- parameter list passed to Coord template, overrides coordinates_region -->
| συντεταγμένες_έκθεση  = inline,title
| coordinates_format   = dms
| coordinates_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
<!-- τοποθεσία ------------------>
| υποδιαίρεση_είδος    = Country
| υποδιαίρεση_όνομα    = <!-- the name of the country -->
| υποδιαίρεση_είδος1   =
| υποδιαίρεση_όνομα1   =
| υποδιαίρεση_είδος2    =
| υποδιαίρεση_όνομα2   = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- established --------------->
| ιδρύθηκε_τίτλος     = <!-- Settled -->
| ιδρύθηκε_ημερομηνία   =
| ιδρύθηκε_τίτλος1    = <!-- Incorporated (town) -->
| ιδρύθηκε_ημερομηνία1  =
| established_title2   = <!-- Incorporated (city) -->
| established_date2    =
| established_title3   =
| established_date3    =
| extinct_title      =
| extinct_date      =
| ιδρυτής         =
| named_for        =
<!-- seat, smaller parts ------->
| έδρα_είδος       = <!-- defaults to: Seat -->
| έδρα          =
| parts_type       = <!-- defaults to: Boroughs -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1           =
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- government type, leaders -->
| κυβέρνηση_σημειώσεις  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| κυβέρνηση_είδος     =
| κυβερνών_σώμα      =
| ηγέτης_κόμμα      =
| ηγέτης_τίτλος      =
| ηγέτης_όνομα      = <!-- add &nbsp; (no-break space) to disable automatic links -->
| ηγέτης_τίτλος1     =
| ηγέτης_όνομα1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- display settings --------->
| total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| unit_pref        = <!-- enter: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- area ---------------------->
| έκταση_σημειώσεις    = <!-- for references: use <ref> tags -->
| έκταση_μέγεθος     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| έκταση_σύνολο_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| έκταση_σύνολο_sq_mi    = <!-- see table @ Template:Infobox settlement for details -->
| έκταση_σύνολο_ha      = 
| έκταση_σύνολο_acre     = 
| έκταση_σύνολο_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| έκταση_ξηρά_km2      =
| έκταση_ξηρά_sq_mi     =
| έκταση_ξηρά_ha      = 
| έκταση_ξηρά_acre     = 
| έκταση_ξηρά_dunam     = <!-- used in Middle East articles only -->
| έκταση_νερό_km2     =
| έκταση_νερόr_sq_mi    =
| έκταση_νερό_ha      = 
| έκταση_νερό_acre     = 
| area_water_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_percent   =
| area_urban_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_urban_km2     =
| area_urban_sq_mi    =
| area_urban_ha      = 
| area_urban_acre     = 
| area_urban_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rural_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_rural_km2     =
| area_rural_sq_mi    =
| area_rural_ha      = 
| area_rural_acre     = 
| area_rural_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_metro_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_metro_km2     =
| area_metro_sq_mi    =
| area_metro_ha      = 
| area_metro_acre     = 
| area_metro_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank1_km2     =
| area_blank1_sq_mi    =
| area_blank1_ha     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank1_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_blank2_title    =
| area_blank2_km2     =
| area_blank2_sq_mi    =
| area_blank2_ha     = 
| area_blank2_acre    = 
| area_blank2_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_note        =
<!-- dimensions ----------------->
| dimensions_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| length_km        =
| length_mi        =
| width_km        =
| width_mi        =
<!-- elevation ----------------->
| υψόμετρο_footnotes   = <!-- for references: use <ref> tags -->
| υψόμετρο_m       =
| elevation_ft      =
| elevation_max_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_max_m     =
| elevation_max_ft    =
| elevation_min_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_min_m     =
| elevation_min_ft    =
<!-- population ---------------->
| population_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| population_total    =
| population_as_of    =
| population_rank     =
| population_density_km2 = <!-- for automatic calculation of any density field, use: auto -->
| population_density_sq_mi=
| population_est     =
| pop_est_as_of      =
| population_urban_footnotes   =
| population_urban        =
| population_density_urban_km2  =
| population_density_urban_sq_mi =
| population_rural_footnotes   =
| population_rural        =
| population_density_rural_km2  =
| population_density_rural_sq_mi =
| population_metro_footnotes   =
| population_metro        =
| population_density_metro_km2  =
| population_density_metro_sq_mi =
| population_density       =
| population_density_rank    =
| population_blank1_title    =
| population_blank1       =
| population_density_blank1_km2 =
| population_density_blank1_sq_mi=
| population_blank2_title    =
| population_blank2       =
| population_density_blank2_km2 =
| population_density_blank2_sq_mi=
| population_demonym   = <!-- demonym, e.g. Liverpudlian for someone from Liverpool -->
| population_note     =
<!-- demographics (section 1) -->
| demographics_type1   =
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1  =
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title5 / demographics1_info5 -->
<!-- demographics (section 2) -->
| demographics_type2   =
| demographics2_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics2_title1  =
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title5 / demographics2_info5 -->
<!-- time zone(s) -------------->
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| timezone2        =
| utc_offset2       =
| timezone2_DST      =
| utc_offset2_DST     =
<!-- postal codes, area code --->
| postal_code_type    = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code       =
| postal2_code_type    = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal2_code      =
| area_code_type     = <!-- defaults to: Area code(s) -->
| area_code        =
| geocode         =
| iso_code        =
| registration_plate   =
<!-- twin cities --------------->
| twin1          =
| twin1_country      =
| twin2          =
| twin2_country      = <!-- etc., up to twin9 / twin9_country -->
<!-- blank fields (section 1) -->
| blank_name_sec1     =
| blank_info_sec1     =
| blank1_name_sec1    =
| blank1_info_sec1    =
| blank2_name_sec1    =
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- blank fields (section 2) -->
| blank_name_sec2     =
| blank_info_sec2     =
| blank1_name_sec2    =
| blank1_info_sec2    =
| blank2_name_sec2    =
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- website, footnotes -------->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

Ονόματα παραμέτρων και περιγραφές

όνομα και μετάφραση

Parameter name Χρήση Περιγραφή
όνομα optional This is the usual name in English. If it's not specified, the infobox will use the official_name as a title unless this too is missing, in which case the page name will be used.
official_name optional The official name in English if different from name
native_name optional This will display under the name/official name
native_name_lang optional Use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
other_name optional For places with a former or more common name like Bombay or Saigon
settlement_type optional Any type can be entered, such as City, Town, Village, Hamlet, Municipality, Reservation, etc. If set, will be displayed under the names, provided that either name or official_name is filled in. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to City), if needed to distinguish from Urban, Rural or Metro (if urban, rural or metro figures are not present, the label is Total unless total_type is set).
Transliteration(s)
translit_lang1 optional Will place the "entry" before the word "transliteration(s)". Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter "Other", like in Gaza's article.
translit_lang1_type
translit_lang1_type1
to
translit_lang1_type6
optional
translit_lang1_info
translit_lang1_info1
to
translit_lang1_info6
optional
translit_lang2 optional Will place a second transliteration. See Dêlêg
translit_lang2_type
translit_lang2_type1
to
translit_lang2_type6
optional
translit_lang2_info
translit_lang2_info1
to
translit_lang2_info6
optional

Images, nickname, motto

Parameter name Usage Description
Skyline image
image_skyline optional Despite the name it can be any image that an editor wishes.
imagesize optional Can be used to tweak the size of the image_skyline up or down. This can be helpful if an editor want to make the infobox wider. If used, px must be specified; default size is 250px.
image_alt optional Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image. See WP:ALT.
image_caption optional Will place a caption under the image_skyline (if present)
Flag image
image_flag optional Used for a flag.
flag_size optional Can be used to tweak the size of the image_flag up or down from 100px as desired. If used, px must be specified; default size is 100px.
flag_alt optional Alt text for the flag.
flag_link optional
Seal image
image_seal optional If the place has an official seal.
seal_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
seal_alt optional Alt text for the seal.
seal_link optional
Coat of arms image
image_shield optional Can be used for a place with a coat of arms.
shield_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
shield_alt optional Alt text for the shield.
shield_link optional Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.
Logo or emblem image
image_blank_emblem optional Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc. Logo is the default type. See Kingston upon Hull's infobox for an example.
blank_emblem_type optional To specify what type of emblem "image_blank_emblem" is. The default is Logo.
blank_emblem_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
blank_emblem_alt optional Alt text for blank emblem.
blank_emblem_link optional
Nickname, motto
nickname optional well-known nickname(s)
motto optional Will place the motto under the nicknames
anthem optional Will place the anthem (song) under the nicknames

Maps, coordinates

Parameter name Usage Description
Map images
image_map optional
mapsize optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt optional Alt text for map.
map_caption optional
image_map1 optional A secondary map image. The field image_map must be filled in first. Example see: Bloomsburg, Pennsylvania.
mapsize1 optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt1 optional Alt text for secondary map.
map_caption1 optional
Dot map
image_dot_map optional A field for manually superimposing a dot over a blank map using an "X" & "Y" system. Blank maps, if available, can be found over at Wikimedia Commons. Example see: Rainbow Lake, Alberta
dot_mapsize optional To change the dot map size; default is 180px (px is optional).
dot_map_base_alt optional
dot_map_alt optional Alt text for the dot map.
dot_map_caption optional For placing a caption under the dot map.
dot_x
dot_y
optional For manually superimposing the dot left/right and up/down on the map.
Pushpin map(s), coordinates
pushpin_map optional The name of a location map as per Template:Location map (eg. Indonesia or Russia). The coordinate fields (eg. latd and longd) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: Padang, Indonesia
pushpin_label_position optional The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
pushpin_map_alt optional Alt text for pushpin map.
pushpin_mapsize optional Must be entered as only a number—do not use px. The default value is 250.
pushpin_map_caption optional Fill out if a different caption from map_caption is desired.
pushpin_relief optional Set this to y or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).
pushpin_map1 optional Set of parameters for second pushpin map
pushpin_label_position1 optional
pushpin_map_alt1 optional
pushpin_mapsize1 optional Must be entered as only a number—do not use px.
pushpin_map_caption1 optional
pushpin_relief1 optional
latd optional Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
latm optional Latitude minutes. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
lats optional Latitude seconds. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
latNS optional Latitude North or South (enter N or S). Omit or leave blank if latd has a decimal value.
longd optional Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
longm optional Longitude minutes. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longs optional Longitude seconds. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longEW optional Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if longd has a decimal value.
Coordinates display
coor_pinpoint optional If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. Town Hall) or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship
coordinates_region optional Can be used to override the default region: for the coordinates. Use either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code.

If coordinates_region is omitted or blank, region: will be set according to subdivision_name, using {{CountryAbbr}}. For example, subdivision_name = United Kingdom will generate coordinates with "region:GB". In addition, for Canada, India, and the United States, subdivision_name1 will be used to determine the region. For example: subdivision_name=Canada and subdivision_name1=Ontario will yield "region:CA-ON".
coordinates_type (below) overrides this parameter.

coordinates_type optional Can be used to override the default coordinate parameters for the coordinates. May include type:, scale:, dim:, region:, and/or source:, joined by underscores ("_").

If |coordinates_type= is omitted or blank:

 • scale:, dim:, and source: will be left unspecified.
 • region: will be set by |coordinates_region= (above), |subdivision_name= and |subdivision_name1= (below), and
 • type: will be set to "type:city" if the population_total field is omitted or blank. If population_total is a number without commas, "type:city(population_total)" is used. But if population_total includes letters or punctuation, "type:city" is used.
coordinates_display optional If the parameter is omitted or blank, the coordinates will be displayed in the infobox only.

Any value will have the coordinates displayed in the article's title as well.
Infobox settlement uses {{Geobox coor}} to call {{Coord}} with the parameter "display=inline,title".

coordinates_format optional If the parameter is omitted or blank, the coordinates format will match the format in which the coordinates are specified
Set to dms to force degrees/minutes/seconds or dec to force decimal.
coordinates_footnotes optional Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Location, established, seat, subdivisions, government, leaders

Parameter name Usage Description
Location
subdivision_type optional almost always Country
subdivision_name optional Depends on the subdivision_type - use the name in text form, sample: United States or [[United States]], flag icons or flag templates can be used in this field.
subdivision_type1
to
subdivision_type6
optional Can be State/Province, region, county.
subdivision_name1
to
subdivision_name6
optional Use the name in text form, sample: Florida or [[Florida]]. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG.
Established
established_title optional Example: First settled
established_date optional
established_title1 optional Example: Incorporated (town)
established_date1 optional
established_title2 optional Example: Incorporated (city)
established_date2 optional
established_title3 optional
established_date3 optional
extinct_title optional For when a settlement ceases to exist
extinct_date optional
founder optional The name of the settlement's founder
named_for optional The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)
Seat of government
seat_type optional The label for the seat of government (defaults to Seat).
seat optional The seat of government.
Smaller parts (e.g. boroughs of a city)
parts_type optional The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style optional Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts optional Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1
p2
to
p50
optional The smaller subdivisions to be listed. Example: Warsaw
Government type, leaders
government_footnotes optional Reference(s) for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
government_type optional Example: Mayor-council government
governing_body optional Name of the place's governing body
leader_party optional Political party of the place's leader
leader_title optional First title of the place's leader, e.g. Mayor
leader_name optional Name of the place's leader
leader_title1
to
leader_title4
optional
leader_name1
to
leader_name4
optional For long lists use {{Collapsible list}}. See Halifax for an example.

Geographic information

These fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they should enter both values in their respective fields.
Parameter name Usage Description
Display settings
total_type optional Specifies what "total" area and population figure refer to, e.g. Greater London. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words "Area" and "Population", with no "Total" or similar label, set the value of this parameter to &nbsp;.
unit_pref optional To change the unit order to imperial (metric), enter imperial. The default display style is metric (imperial). However, the template will swap the order automatically if the subdivision_name equals some variation of the USA or the UK.
For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area).
All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
Area
area_footnotes optional Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
area_magnitude optional Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. 1 E+6 m²).
dunam_link optional If dunams are used, the default is to link the word dunams in the total area section. This can be changed by setting dunam_link to another measure (e.g. dunam_link=water). Linking can also be turned off by setting the parameter to something esle (e.g. dunam_link=none or dunam_link=off).
area_total_km2 optional Total area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
area_total_ha optional Total area in hectares—symbol: ha. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is is empty.
area_total_sq_mi optional Total area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
area_total_acre optional Total area in acres. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if area_total_ha is empty.
area_total_dunam optional Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Gaza and Ramallah
area_land_km2 optional Land area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
area_land_sq_mi optional Land area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
area_land_ha optional similar to area_total_ha
area_land_dunam optional similar to area_total_dunam
area_land_acre optional similar to area_total_acre
area_water_km2 optional Water area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
area_water_sq_mi optional Water area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
area_water_ha optional similar to area_total_ha
area_water_dunam optional similar to area_total_dunam
area_water_acre optional similar to area_total_acre
area_water_percent optional percent of water without the "%"
area_urban_km2 optional
area_urban_sq_mi optional
area_urban_ha optional similar to area_total_ha
area_urban_dunam optional similar to area_total_dunam
area_urban_acre optional similar to area_total_acre
area_rural_km2 optional
area_rural_sq_mi optional
area_rural_ha optional similar to area_total_ha
area_rural_dunam optional similar to area_total_dunam
area_rural_acre optional similar to area_total_acre
area_metro_km2 optional
area_metro_sq_mi optional
area_metro_ha optional similar to area_total_ha
area_metro_dunam optional similar to area_total_dunam
area_metro_acre optional similar to area_total_acre
area_rank optional The settlement's area, as ranked within its parent sub-division
area_blank1_title optional Example see London
area_blank1_km2 optional
area_blank1_sq_mi optional
area_blank1_ha optional similar to area_total_ha
area_blank1_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank1_acre optional similar to area_total_acre
area_blank2_title optional
area_blank2_km2 optional
area_blank2_sq_mi optional
area_blank2_ha optional similar to area_total_ha
area_blank2_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank2_acre optional similar to area_total_acre
area_note optional A place for additional information such as the name of the source.
Dimensions
dimensions_footnotes optional Reference(s) for dimensions, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
length_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.
length_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.
width_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.
width_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.
Elevation
elevation_footnotes optional Reference(s) for elevation, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
elevation_m optional Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50 m ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_ft optional Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50–500 ft ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_max_footnotes
elevation_min_footnotes
optional Same as above, but for the "max" and "min" elevations. See Leeds.
elevation_max_m
elevation_max_ft
elevation_min_m
elevation_min_ft
optional Used to give highest & lowest elevations, instead of just a single value. Example: Halifax Regional Municipality.

Population, demographics

The density fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice-versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can enter both values in their respective fields. To calculate density with respect to the total area automatically, type auto in place of any density value.
Parameter name Usage Description
Population
population_total optional Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)
population_footnotes optional Reference(s) for population, placed within <ref> </ref> tags
population_as_of optional The year for the population total (usually a census year)
population_density_km2 optional
population_density_sq_mi optional
population_est optional Population estimate.
pop_est_as_of optional The year or month & year of the population estimate
population_urban optional
population_urban_footnotes optional Reference(s) for urban population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_urban_km2 optional
population_density_urban_sq_mi optional
population_rural optional
population_rural_footnotes optional Reference(s) for rural population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_rural_km2 optional
population_density_rural_sq_mi optional
population_metro optional
population_metro_footnotes optional Reference(s) for metro population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_metro_km2 optional
population_density_metro_sq_mi optional
population_rank optional The settlement's population, as ranked within its parent sub-division
population_density_rank optional The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division
population_blank1_title optional Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario
population_blank1 optional The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 optional
population_density_blank1_sq_mi optional
population_blank2_title optional
population_blank2 optional
population_density_blank2_km2 optional
population_density_blank2_sq_mi optional
population_demonym optional A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.
population_note optional A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.
Demographics (section 1)
demographics_type1 optional Section Header. For example: Ethnicity
demographics1_footnotes optional Reference(s) for demographics section 1, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics1_title1
to
demographics1_title5
optional Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic...
demographics1_info1
to
demographics1_info5
optional Information related to the "titles". For example: 50%, 25%, 10%...
Demographics (section 2)
demographics_type2 optional A second section header. For example: Languages
demographics2_footnotes optional Reference(s) for demographics section 2, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics2_title1
to
demographics2_title5
optional Titles related to demographics_type2. For example: English, French, Arabic...
demographics2_info1
to
demographics2_info5
optional Information related to the "titles" for type2. For example: 50%, 25%, 10%...

Other information

Parameter name Usage Description
Time zone(s)
timezone1 optional
utc_offset1 optional
timezone1_DST optional
utc_offset1_DST optional
timezone2 optional A second timezone field for larger areas such as a Province.
utc_offset2 optional
timezone2_DST optional
utc_offset2_DST optional
Postal code(s) & area code
postal_code_type optional
postal_code optional
postal2_code_type optional
postal2_code optional
area_code_type optional If left blank/not used template will default to "Area code(s)"
area_code optional
geocode optional See Geocode
iso_code optional See ISO 3166
registration_plate optional See Vehicle registration plate
Twin cities
twin1
to
twin9
optional Name of a twin city
twin1_country
to
twin9_country
optional Country of the twin city
Blank fields (section 1)
blank_name_sec1 optional Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.
blank_info_sec1 optional The information associated with the blank_name heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: Warsaw
blank1_name_sec1
to
blank7_name_sec1
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec1
to
blank7_info_sec1
optional
Blank fields (section 2)
blank_name_sec2 optional For a second section of blank fields
blank_info_sec2 optional Example: Beijing
blank1_name_sec2
to
blank7_name_sec2
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec2
to
blank7_info_sec2
optional
Website, footnotes
website optional External link to official website, Use {{URL}}, thus: {{URL|example.com}}
footnotes optional Text to be displayed at the bottom of the infobox

Example

From Detroit — note pipe characters are in front of the line of cell data, instead of at the end of the line, which simplifies the spacing:

{{Infobox settlement
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
|official_name      = Detroit
|native_name_lang    = fr
|settlement_type     = City
|image_skyline      = Detroit Montage.jpg
|imagesize        = 290px
|image_caption      = Images from top to bottom, left to right: [[Downtown Detroit]] skyline, [[Spirit of Detroit]], [[Greektown Historic District|Greektown]], [[Ambassador Bridge]], [[Michigan Soldiers' and Sailors' Monument]], [[Fox Theatre (Detroit)|Fox Theatre]], and [[Comerica Park]].
|image_flag       = Flag of Detroit, Michigan.svg
|image_seal       = The Official City Seal of the City of Detroit, Michigan.svg
|nickname        = The Motor City, Motown, Renaissance City, The D, Hockeytown, The Automotive Capital of the World, Rock City, The 313
|motto          = ''Speramus Meliora; Resurget Cineribus''<br /><small>([[Latin]]: We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes)</small>
|image_map        = Wayne_County_Michigan_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Detroit_highlighted.svg
|mapsize         = 250x200px
|map_caption       = Location within [[Wayne County, Michigan]] and the state of [[Michigan]]
|latd = 42 |latm = 19 |lats = 53 |latNS = N
|longd = 83 |longm = 02 |longs = 45 |longEW = W
|coordinates_display   = yes
|coordinates_footnotes  = <ref name="GNIS">{{cite gnis|1617959|Detroit|2009-07-27}}</ref>
|pushpin_map       = USA2
|pushpin_map_caption   = Location within the [[Contiguous United States|contiguous United States of America]]
|coordinates_region   = US-MI
|subdivision_type    = Country
|subdivision_name    = [[United States]]
|subdivision_type1    = State
|subdivision_name1    = [[Michigan]]
|subdivision_type2    = [[List of counties in Michigan|County]]
|subdivision_name2    = [[Wayne County, Michigan|Wayne]]
|established_title    = Founded
|established_date    = 1701
|established_title2   = Incorporated
|established_date2    = 1806
|government_footnotes  = <!-- for references: use<ref> tags -->
|government_type     = [[Mayor-council government|Mayor-Council]]
|leader_title      = [[List of mayors of Detroit, Michigan|Mayor]]
|leader_name       = [[Dave Bing]]
|leader_party      = [[Democratic Party (United States)|D]]
|leader_title1      = [[Detroit City Council|City Council]]
|leader_name1      = {{collapsible list|bullets=yes
 | title = Members
 | 1 = [[Charles Pugh]] – Council President
 | 2 = [[Gary Brown (Detroit politician)|Gary Brown]] – Council President Pro-Tem
 | 3 = [[JoAnn Watson]]
 | 4 = [[Kenneth Cockrel, Jr.]]
 | 5 = [[Saunteel Jenkins]]
 | 6 = [[Andre Spivey]]
 | 7 = [[James Tate (Detroit politician)|James Tate]]
 | 8 = [[Brenda Jones (Detroit politician)|Brenda Jones]]
 | 9 = [[Kwame Kenyatta]]
 }}
|area_footnotes     = <!-- for references: use<ref> tags -->
|unit_pref        = US
|area_magnitude     = 1 E8
|area_total_sq_mi    = 143.0
|area_land_sq_mi     = 138.8
|area_water_sq_mi    = 4.2
|area_urban_sq_mi    = 1295
|area_metro_sq_mi    = 3913
|elevation_footnotes   =<ref name="GNIS" />
|elevation_ft      = 600
|population_footnotes  =<ref name=CensusCity/><ref name=CensusCSA/>
|population_as_of    = 2010
|population_total    = 713777
|population_rank     = [[List of United States cities by population|18th in U.S.]]
|population_urban    = 3863924
|population_metro    = 4296250
|population_blank1_title = [[Combined statistical area|CSA]]
|population_blank1    = 5218852
|population_density_sq_mi= {{#expr:713777/138.8 round 0}}
|population_demonym   = Detroiter
|population_note     =
|timezone        = [[Eastern Time Zone (North America)|EST]]
|utc_offset       = −5
|timezone_DST      = [[Eastern Daylight Time|EDT]]
|utc_offset_DST     = −4
|postal_code_type    =
|postal_code       =
|area_code        = [[Area code 313|313]]
|blank_name       = [[Federal Information Processing Standard|FIPS code]]
|blank_info       = 26-22000{{GR|2}}
|blank1_name       = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
|blank1_info       = 1617959<ref name="GNIS" />
|blank2_name       = Major airport
|blank2_info       = [[Detroit Metropolitan Wayne County Airport]] (DTW)
|website         = [http://www.detroitmi.gov/ DetroitMI.gov]
|footnotes        =
}}

Microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Precision

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use Πρότυπο:TL's |name= parameter.bg:Шаблон:Селище bn:টেমপ্লেট:তথ্যছক বসতি ca:Plantilla:Infotaula de municipi eo:Ŝablono:Urbokadro hsb:Předłoha:Město lv:Veidne:Infobox Settlement id:Templat:Infobox Settlement no:Mal:Infoboks geografi simple:Template:Infobox City uk:Шаблон:Картка:Місто