Πρότυπο:Double image/τεκμηρίωση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Χρήση

Αυτό το πρότυπο χρησιμεύει για να δημιουργήσετε ένα κουτί με δύο εικόνες.

{{double image|left/right/center|Left image|Left image size|Right image|Right image size|Left caption|Right caption|Left alt text|Right alt text}}

ή

{{double image
|1=left/right/center
|2=Left image
|3=Left image size
|4=Right image
|5=Right image size
|6=Left caption
|7=Right caption (leave blank to combine)
|8=Left image alt text
|9=Right image alt text}}

Παραδείγματα

Στα δεξιά, με μια λεζάντα:

{{double image|right|Yellow card.svg|60|Red card.svg|60|Οι παίκτες τιμωρούνται, κόκκινη κάρτα.||Yellow cartouche|Red cartouche}}


Κίτρινη Κόκκινη
Κίτρινη
Κόκκινη

Στα αριστερά, με δύο λεζάντες, μια για κάθε εικόνα:

{{double image|left|Yellow card.svg|60|Red card.svg|60|Κίτρινη|Κόκκινο|Yellow cartouche|Red cartouche}}