Πταισματοδικείο Βεροίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Πταισματοδικείο Βεροίας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 5€

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση αποσπάσματος δικαστικής απόφασης.

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Κωδικας Ποινικής Δικονομίας.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή σχετικής αίτησης από τον πολίτη. Προσκόμιση των απαραίτητων μεγαροσήμων, Έκδοση αποσπάσματος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Προσκόμιση μεγαρόσημων Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Δικαστικός υπάλληλος, Πολίτης 10'
2 Υποβολή μεγαροσήμων

(1 των 2 ευρώ και 1 των 3 ευρώ)

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Δικαστικός υπάλληλος, Πολίτης 10'
3 Έγκριση χορήγησης Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Πταισματοδίκης 1 μέρα
4 Έκδοση αποσπάσματος δικαστικής απόφασης Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Δικαστικός υπάλληλος 1 μέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.