Στοιχεία διαδικασίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Στο θεσμικό πλαίσιο / Διοικητική πρακτική καταγράφεται με λεπτομέρεια ή το θεσμικό πλαίσιο ή αν αποτελεί διοικητική πρακτική.
  • Σε περίπτωση που για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς ή εμπλέκεται άλλη υπηρεσία του φορέα μας, στην τελευταία στήλη συμπληρώστε με λεπτομέρεια τον τίτλο της υπηρεσίας.