Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ΑΕΙ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ΑΕΙ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά τη συγκρότηση οργάνου του Πανεπιστημίου που αποφασίζει για θέματα διοικητικού προσωπικού Μονίμου και ΙΔΑΧ που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 3528/2007 και τροποποιήσεις + ΥΑ για ΑΕΙ

https://diadikasies.gr/images/5/5f/Dimosioipallilikos_kwdikas_aftodioikisi.pdf

N. 4370/2016 ΚΥΑ: 125001/Ζ2 (ΦΕΚ 2424/Β/5-8-2016) Διάφορες άλλες διατάξεις.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ.Π. Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΗΜΕΡΕΣ
2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΣΥΜΒ. Θ.Π. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 7 ΗΜΕΡΕΣ
3 ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ Θ.Π. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΗΜΕΡΕΣ
4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ: ΥΠΠΕΘ, Δ/ΝΣΕΙΣ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Θ.Π. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2 ΗΜΕΡΕΣ
5 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Θ.Π. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2ΗΜΕΡΕΣ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.