Τελικές προτάσεις για την αρχική έγκριση ή τροποποίηση, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της ΠΔΜ, του προγράμματος των ΚΑΠ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

τελικές προτάσεις για την αρχική έγκριση ή τροποποίηση, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της ΠΔΜ, του προγράμματος των ΚΑΠ ή των ιδίων πόρων της οικείας Π. Ε. και των προτάσεων έργων της οικείας Π. Ε. για την κατάρτιση του ετήσιου ΠΔΕ- Εθνικοί Πόροι της ΠΔΜ