Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΑΠΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΑΠΘ)
Από ποιους παρέχεται Τμήμα. Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Σε ποιους παρέχεται Φορείς Χρηματοδότησης
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δημιουργία και υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ)

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4009.[1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ και φυσική υποβολή στον φορέα χρηματοδότησης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 εγκρίσεις τμημάτων (όπου απαιτειται)
2 έλεγχος προυπολογισμού Αυτεπάγγελτα
3 ορισμός επιστημονικού υπευθύνου Αυτεπάγγελτα
4 έγκριση Συγκλήτου Αυτεπάγγελτα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς