Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού των κατά τόπους περιφερειών
Σε ποιους παρέχεται Δήμους ή Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ. 14-07-1999

Ν.4067/2012
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση σημειακών-εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών.

Σε περίπτωση μη σημειακών τροποποιήσεων (γενική τροποποίηση), εισήγηση προς το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακής Ενότητας και αποστολή στο Υπουργείο για έκγρισή της με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 154 του Π.Δ. 14-07-1999(ΦΕΚ580/Δ/27-7-1999)

Άρθρο 31 του Ν.4067/2012(ΦΕΚ79/Α/9-04-2012)

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Επεξεργαστής κειμένου (WORD)
  • Ψηφιακή Υπογραφή
  • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
  • Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
  • Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 πλήρης φάκελος κατάθεση από τον αρμόδιο Δήμο (Υπηρεσία Δόμησης)
2

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 πρωτοκόλληση διαβιβαστικού εγγράφου άρθρο 31 του Ν.4067/2012 υπάλληλος γραμματείας
2 χρέωση φακέλου στον αρμόδιο Τμήμα Διοικητική πρακτική Προιστάμενος Δ/νσης
3 χρέωση αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο Διοικητική πρακτική Προιστάμενος Τμήματος
4 έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου Διοικητική πρακτική αρμόδιος υπάλληλος
5 Αυτοψία του χώρου Διοικητική Πρακτική αρμόδιος υπάλληλος
6 έλεγχος πρότασης τροποποίησης Διοικητική Πρακτική αρμόδιος υπάλληλος
7 Εισήγηση στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. άρθρο 31 του Ν.4067/2012 αρμόδιος υπάλληλος
8 Σύνταξη Απόφασης Περιφερειάρχη, σε περίπτωση σημειακής τροποποίησης. Διαφορετικά, αποστολή στο Υπουργείο για έκδοση Π.Δ. άρθρο 31 του Ν.4067/2012 αρμόδιος υπάλληλος
9 έγκριση τροποποίησης άρθρο 31 του Ν.4067/2012 Περιφερειάρχης
10 Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο αρμόδιος υπάλληλος
11 Δημοσίευση σε ΦΕΚ Εθνικό Τυπογραφείο
12 Ανάρτηση Απόφασης Περιφερειάχη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ αρμόδιος υπάλληλος
13 Διεκπεραίωση από τη Γραμματεία Διοικητική πρακτική υπάλληλος Γραμματείας
14 Κοινοποίηση Απόφασης Περιφερειάρχη στον αρμόδιο Δήμο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρμόδιος υπάλληλος
15

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Αρμόδιος Δήμος

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας - ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε..