Τροποποίηση εγγραφής στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τροποποίηση εγγραφής στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ-ΕΤ & ΑΜ) αποτελείται από μια αλφαριθμητική βάση και μια χαρτογραφική βάση που συνδέονται σε ένα δομημένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς.

Σχετική Νομοθεσία

Κανονισμοί 479/2008, 555/2008, 436/2009, 1308/2013 και 1306/2013 της Ε.Ε, της Κατευθυντήριες οδηγίες με αριθ. Α/16864/2008 και τις Αποφάσεις και Εγκυκλίους της Ελληνικής Διοίκησης.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση Αίτησης Τροποποίησης με τα δικαιολογητικά στην εκάστοτε Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση Τροποποίησης

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνης Δήλωσης Τροποποίησης στο Αμπελουργικού Μητρώου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής ειδικότερα, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας (απόσπασμα εθνικού κτηματολογίου, πράξεις μετεγγραφής όπως συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς, κληρονομητήριο κλπ. συνοδευόμενες από πιστοποιητικό μεταγραφής). Σε περίπτωση που επικαλούνται εκμετάλλευση αμπελοτεμαχίου καταθέτουν τίτλο εκμετάλλευσης όπως σύμβαση μίσθωσης, δωρεάν παραχώρηση κλπ. συνοδευόμενα με τα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας του φερομένου ως ιδιοκτήτη του ελαιοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίου. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση Αίτησης και δικαιολογητικών Πρωτοκόλλησης αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Γραμματείας 10 λεπτά
2 Διοικητικός Έλεγχος Έλεγχος πληρότητας και δικαιολογητικών Αρμόδιος Υπάλληλος Γραφείου Αμπελουργίας έως 1 ημέρα
3 Επιτόπιος Έλεγχος όταν απαιτείται Έλεγχος αμπελοτεμαχίων, καταγραφή χαρτογραφικών στοιχείων - σύνταξη πρακτικού Επιτροπή Επιτοπίου Ελέγχου έως 10 ημέρες
4 Καταχώριση στοιχείων στο ΣΓΠ - ΕΤ & ΑΜ Καταγραγή των στοιχείων, μεταβιβάσεις κ.α. Αρμόδιος Υπάλληλος Γραφείου Αμπελουργίας έως 1 ημέρα
5 Χορήγηση καρτέλας Εκτύπωση επικαιροποιημένης καρτέλας Αρμόδιος Υπάλληλος Γραφείου Αμπελουργίας 10 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Καμία

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Κανένας