Υπηρεσία Πρακτικής Άσκησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Υπηρεσία Πρακτικής Άσκησης
Από ποιους παρέχεται Δ/νση Σπουδών ΥΠΠΕΘ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

αριθμ. 49181/Γ2/18-05-2005 Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Γ7/37593/13‐04‐2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπό διαμόρφωση νέο πλαίσιο
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Κατά περίπτωση
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Άδειες πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία στο πλαίσιο των μαθημάτων των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Σχετική Νομοθεσία

αριθμ.49181/Γ2/18-05-2005 Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ

Γ7/37593/13‐04‐2005

-Υπό διαμόρφωση νέο νομικό πλαίσιο

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εντύπως/Ηλεκτρονικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση/Αναλυτική Περιγραφή

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτημα/Αναλυτική περιγραφή Κατάθεση από αιτούντα
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση στην ηλεκτρονική δ/νση spudonpe@minedu.gov.gr Αιτών
2 Αναλυτική περιγραφή του πλαισίου διεξαγωγής και ων απαιτούμενων ωρών Αιτών
3 Σύνταξη εγγράφου βάσει της σχετικής νομοθεσίας Συντάκτης
4 Έγκριση και υπογραφή από τους αρμόδιους προϊσταμένους Αρμόδιοι Προϊστάμενοι
5 Τελικός υπογράφων κ.ΓΓ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20