Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων
LOGOminedu.png
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση 26 Ιανουαρίου 2015
Δικαιοδοσία Ελληνική Δημοκρατία
Έδρα Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Ελλάδα
Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου
Ιστοσελίδα minedu.gov.gr

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) ιδρύθηκε στις 27/1/2015 συγκεντρώνοντας τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ηγεσία

  • Υπουργός: Κώστας Γαβρόγλου
    • Αναπληρωτές Υπουργοί:
    • Υφυπουργός:

Γενικές Γραμματείες Υπουργείου

Εποπτευομενοι φορείς

Οι αρμοδιότητες των αναπληρωτών υπουργών

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στις αρμοδιότητες του κ. Αν.Κουράκη περιλαμβάνονται:

α) Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, εκτός της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών

β) Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή

γ) Από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή

δ) Οι σχετικές με τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ε) Η εποπτεία των εξής εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου: Του Βαρβάκειου Ιδρύματος και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού

Στις αρμοδιότητες του κ. Ν.Ξυδάκη περιλαμβάνονται:

α) Η Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

β) Η Αυτοτελής Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

γ) Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

δ) Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή

ε) Η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή

στ) Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή

ζ) Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμό κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ / 67343/29-12-2000 (Β' 1620) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει

η) Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) η οποία συστήθηκε με το Π.Δ. 97/1999 (Α' 104)

θ) Η εποπτεία όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών, πλην αυτών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού[1]

Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας

Στις αρμοδιότητες του κ. Κ. Φωτάκη , ανατίθεται η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ιστορία

  • Το 2015 με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ανασυστάθηκε με την ονομασία Υπουργείο Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) έχοντας τις ίδιες αρμοδιότητες.
Διάστημα Ονομασία
1955 - 2009 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2009 - 2012 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
2012 - 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
2013 - 2015 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
2015 - ... Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων


Παραπομπές

Πηγή


Εξωτερικοί σύνδεσμοι