Χειρισμός Καταγγελίας για τυχόν τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος από εκπ/κούς Δ.Ε. (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χειρισμός Καταγγελίας για τυχόν τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος από εκπ/κούς Δ.Ε. (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Δ/νση Δ/σης Προσωπικού Δ.Ε.-Τμήμα Δ'
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χειρισμός καταγγελίας που αφορά στην διερεύνηση τυχόν τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων από εκπαιδευτικούς ή στελέχη Δ.Ε.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/9-3-1999)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στο κεντρικό πρωτόκολλο, ή ηλεκτρονικά μέσω email ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Καταγγελία/ αναφορά/αίτηση είτε επώνυμη είτε ανώνυμη.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή καταγγελίας. Ν.2690/1999 Υπάλληλος Τμήματος Πρωτοκόλου ή Υπάλληλος Τμήματος Πειθαρχικών Θεμάτων(για φαξ, email)
2 Πρωτοκόλληση καταγγελίας. Ν.2690/1999 Τμήμα Πρωτοκόλου Ελάχιστο
3 Χρέωση στην αρμόδια Δ/νση. Ν.2690/1999  Τμήμα Πρωτοκόλου
4 Χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα. Γραμματεία Δ/νσης Δ/σης Προσ. Δ.Ε. Ελάχιστο
5 Χρέωση σε υπάλληλο Τμήματος. Προϊστάμενος Τμήματος Δ' Ελάχιστο
6 Διαβίβαση καταγγελίας στον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο καταγγελλόμενου (Διεύθυνση Δ.Ε. ή Περιφ. Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε.). Υπάλληλος Τμήματος Δ' Εύλογο χρονικό διάστημα
7 Αναμονή απάντησης από Δ/νση ή Περιφ. Δ/νση μετά από διερεύνηση καταγγελίας (με όποιον τρόπο κρίνει ο πειθ. Προϊσταμένος, π.χ. ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση). Εύλογο χρονικό διάστημα (1 μήνα για προκαταρκτική  εξέταση, 2+1 για ΕΔΕ)
8 Αν διαπιστωθεί πειθαρχικό παράπτωμα, επιβάλλεται ποινή από πειθ. προϊστάμενο ή γίνεται παραπομπή εκπ/κού στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και ενημερώνεται η Υπηρεσία μας, ο ΓΕΔΔ, το ΣΕΕΔΔ και ο Περιφ. Δ/ντής (δυνατότητα άσκησης ένστασης εάν η ποινή κρίνεται επιεικής).
9 Αν δεν διαπιστωθεί πειθαρχικό παράπτωμα, ενημερώνεται η Υπηρεσία μας και ο καταγγέλλων και τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.