Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ενδιαιτήματος - Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ενδιαιτήματος - Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Κόστος σε ευρώ 15 euro

Περιγραφή Υπηρεσίας

Περί του τύπου και του τρόπου εκδοσης αδειας Ιδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων.

Σχετική Νομοθεσία

 1. Υ.Α. 280262/2003 ΦΕΚ Β 1874 Όροι και προυποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" [1]
 2. ΝΟΜΟΣ 604/1977 ΦΕΚ 163Α΄" Περί Ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων,κλινικών και ενδιαιτημάτων" [2]
 3. ΝΟΜΟΣ 4039/2012 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. [3]
 4. Π.Δ. 463/1978 ΦΕΚ 96Α΄" Περί των ορων και προυποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων,κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων". [4]
 5. ΝΟΜΟΣ 3170 / 2003 ΦΕΚ Α΄91 ΄Ζώα συντροφιάς,αδέσποτα ζώα συντροφιάς και αλλες διατάξεις". [5]
 6. ΝΟΜΟΣ 2017/ 1992 ΦΕΚ Α΄31 "Κύρωση της Ευρωπαικής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς". [6]
 7. Υ.Α 1714/75275/2015 ΦΕΚ Β΄1489 "Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτε− ροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς [7]
 8. Υ.Α. 326332/1978 ΦΕΚ Β΄524 " Περί του τύπου και του τρόπου εκδοσης αδειας Ιδρυσης Κτηνιατρικών Κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων " [8]
 9. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 " Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ μοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ. [9]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος και ηλεκτρονικός.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 1. ΑΙΤΗΣΗ [10]
 2. Προαπαιτούμενα για την έκδοση αδειας Ιδρυσης [11]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου. Παράβολο 15 ευρώ.
 • Υ.Α. αριθ.323918 /22-5-1978 ΦΕΚ Β΄491 " περί του υψους του απαιτουμένου παραβόλου για την χορήγηση αδειας Ιδρυσης κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων" [12]
 • Καταβάλλονται στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής μαζί με τα υπόλοιπα διακαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση. Κατάθεση από τον αιτούντα.
2 Τεχνική έκθεση. Κατάθεση από τον αιτούντα.
3 Παράβολο 15 ευρώ. Κατάθεση από τον αιτούντα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή της αίτησης Διοικητικός υπάλληλος Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση
3 Ελεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών Τμηματάρχης ΚΑΦΕ
4 Επιτόπιος ελεγχος Τριμελής επιτροπή
5 Εκθεση τριμελούς επιτροπής ΝΟΜΟΣ 604/1977 ΦΕΚ 163Α΄
 • Υπάλληλος τμμήματος ΚΑΦΕ
 • Υπάλληλος Διεύθυνσης Υγείας
 • Υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
6 Σε περίπτωση θετικής εισήγησης εκδοση αδειας Ιδρυσης Περιφερειάρχης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Διεύθυνση Τεχνικών Εργων
 • Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Δήμοι.

Επικοινωνία

 • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax:2461049987/E-mail: z.gakidis@pdm.gov.gr