Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας Οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών.(Αρχική χορήγηση / Ανανέωση )

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Μηχανογραφικά

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Τέλος άδειας 75 ευρώ στις συμβεβλημένες τράπεζες
  • Τέλος μεταβίβασης στις συμβεβλημένες τράπεζες
  • Εξαιρούνται από τα παραπάνω τέλη τα οχήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών (ΚΥ)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Για αρχική χορήγηση :Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση . Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από  όποιον  δεν παρίσταται  Από τον αιτούντα
2 Απόφαση Έγκριση Θέσης σε κυκλοφορία του οχήματος (χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Κρατικών Οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  Από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικά τελωνείου (Μεταβίβαση κυριότητας)  για Επιβατικά- Δίκυκλα (Ενημέρωση από το τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας) Από τον αιτούντα
4 α)Πιστοποιητικά τελωνείου (Μεταβίβαση κυριότητας  αν απαιτείται για ΦΙΧ κάτω των 3.500 KgΜΑΜΦΟ)    

    β) Χορήγηση Βιβλιαρίου μεταβολών (Μεταβίβαση κυριότητας αν απαιτείται  για ΦΙΧ άνω των 3.500 Kg ΜΑΜΦΟ ) Ενημέρωση  από το τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 

Από τον αιτούντα / από την υπηρεσία
5 Για ΦΙΧ έως 3.500 kgr ΜΑΜΦΟ:

 α) Μεταχειρισμένα εισαγωγής: Δελτίο ΚΤΕΟ -Ξένη άδεια - Επιθεώρηση από τεχνικό τμήμα.

 β) Για Καινούργια:  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εργοστασίου - έγκριση τύπου -Δήλωση

      στοιχείων οχήματος από εισαγωγέα ή έμπορο. (Ενημέρωση  από το τεχνικό τμήμα).

Από τον αιτούντα / από την υπηρεσία
6 Για ΦΙΧ άνω των 3.500 kgr ΜΑΜΦΟ:

 α) Για καινούργιο όχημα απαιτείται :Πιστοποιητικό συμμόρφωσης – έγκριση τύπου – Πιστοποιητικά Ταχογράφου και Κόφτη –Επιθεώρηση από τεχνικό τμήμα.

 β) Για μεταχειρισμένα εισαγωγής: Δελτίο ΚΤΕΟ  - Ξένη –ABS- Πιστοποιητικά Ταχογράφου και Κόφτη – Επιθεώρηση από τεχνικό τμήμα.

Από τον αιτούντα / από την υπηρεσία
7 Για Οχήματα Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού απαιτείται το όχημα να διαθέτει έγκριση τύπου ΥΑ 3763/111/15 (ΦΕΚ Β΄1163)   Από τον αιτούντα
8 α) Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία Π.Ε. του Τέλους Άδειας75 ευρώ

β) Παραστατικό καταβολής από Τράπεζα συμβεβλημένη με την οικεία Π.Ε. του Τέλους Μεταβίβασης εφόσον υπάρχει  μεταβίβαση που δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.( Ενημέρωση από το τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας)

Απαλλάσσονται από το τέλος αδείας και τέλος μεταβίβασης οι Κεντρικές Υπηρεσίες 

Από τον αιτούντα
9 Για ανανέωση ή αλλαγή τεχνικών στοιχείων εκτός από τα παραπάνω 1, 8α δικαιολογητικά απαιτούνται:

α)Ενημέρωση από το τεχνικό τμήμα (επιθεώρηση)

β)Δελτίο ΚΤΕΟ

Από την υπηρεσία / από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών από τον αιτούντα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών από την υπηρεσία
3 Επιθεώρηση οχήματος από το τεχνικό τμήμα
4 Εκτύπωση μηχανογραφημένου εντύπου προ άδειας
5 Πληρωμή τελών άδειας και μεταβίβασης
6 Εκτύπωση- χορήγηση άδειας κυκλοφορίας