Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Δήμων για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Σε ποιους παρέχεται Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση μέχρι 2 μήνες
Κόστος σε ευρώ 75
Σημειώσεις Απαιτείται γνωμοδότηση από την Υγειονομική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής στην οποία υπάγεται το κατάστημα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η διαδικασία στηρίζεται στην ΥΑ με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/τ.Β/9-12-2013 [[1]])

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία