Χορήγηση Αντιγράφου Ποινικής Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Αντιγράφου Ποινικής Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης
Από ποιους παρέχεται Δικαστήρια
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1-2 Ημέρες
Κόστος σε ευρώ 2 Ευρώ - Μεγαρόσημο ΤΑΧΔΙΚ

Περιγραφή Υπηρεσίας

O διάδικος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα της ποινικής απόφασης, που τον αφορά. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των διαδίκων, που προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, δεν είναι επιτρεπτή η λήψη αντιγράφων αποφάσεων από τρίτους, που δεν έχουν έννομο συμφέρον

Σχετική Νομοθεσία

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (αρ.147)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος

Έντυπο που χρησιμοποιείται:

- Διάδικος / Πληρεξούσιος Δικηγόρος

κατόπιν προφορικής αιτήσεως

- Τρίτος για διαπίστωση εννόμου συμφέροντος

κατόπιν δεκτής γραπτής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο Υπηρεσίας

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Κόστος Μεγαροσήμου επικύρωσης αντιγράφου (2 Ευρώ)
  • Κόστος φωτοαντιγράφων

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ταυτότητα διαδίκου κατάθεση/ επίδειξη από τον αιτούντα
2 Εξουσιοδότηση κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αριθμός δικαστικής απόφασης αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Μεγαρόσημο ΤΑΧΔΙΚ κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Έλεγχος ταυτότητας διαδίκου Γραφείο Πληροφόρησης - γρ. 457
2 Εύρεση στοιχείων ( αριθμός/είδος Δικαστηρίου) δικαστικής απόφασης Γραφείο Πληροφόρησης - γρ. 457
3 Αποστολή ψηφιακού αντιγράφου απόφασης Φωτοτυπικό κατάστημα
4 Επικόλληση μεγαροσήμου- επικύρωση αντιγράφου απόφασης Γραφείο Πληροφόρησης - γρ. 457

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικό αρχείο δημοσιευμένων αποφάσεων