Χορήγηση Βεβαίωσης Κρεοπώλη-Εκδοροσφαγέα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Βεβαίωσης Κρεοπώλη-Εκδοροσφαγέα
Από ποιους παρέχεται ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ/γμα 126/ 2000 (ΦΕΚ τ.Α΄111/6-4-2000 ) "Οροι και προυποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Κρεοπωλών και Εκδοροσφαγέων.
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ/γμα 126/ 2000 (ΦΕΚ τ.Α΄111/6-4-2000 ) "Οροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Κρεοπωλών και Εκδοροσφαγέων.[1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση [2]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται μέσω της Διεύθυνση Κτηνιατρικής η απευθείας στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης
2 Ειδοποίηση για την πρόσκληση παρακολούθησης απο τη Σχολή στον ενδιαφερόμενο μέσω της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
3 Παρακολούθηση από τους υποψήφιους κρεοπώλες ή εκδοροσφαγείς εκπαίδευσης διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών συνολικά (θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικές επισκέψεις)
4 Βεβαίωση πρακτικής ασκησης του υποψηφίου κρεοπώλη σε κρεοπωλείο ,η οποία χορηγείται απο την οικεία Διεύθυνση Κτηνιατρικής.
5 Η βεβαίωση κρεοπώλη χορηγείται από την Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και είναι απαραίτητη σε άτομα που ασχολούνται με τον χειρισμό του κρέατος (κρεοπώλες, υπάλληλοι κρεοπωλείου, τεχνίτες εργαστηρίων επεξεργασίας κρέατος).

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.