Χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Υ3γ/Γ.Φ.8/Γ.Π.οικ.102297/18-10-12

2. Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Υ3γ/Γ.Π.οικ.27703/17-06-2013
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση γονέα Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού '' ''
3 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας γονέα κατάθεση από τον αιτούντα

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία