Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες
Από ποιους παρέχεται Περιφερειακή Ενότητα και ΚΕΠ
Σε ποιους παρέχεται Άτομα με Αναπηρίες
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ 410/τ.Β΄/30-03-2005
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Δευτέρα-Παρασκευή
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Περιφερειακή Ενότητα (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 410/τ.Β΄/30-03-2005

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή της αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον ίδιο τον πολίτη.

Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου μετακίνησης, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης από αστυνομική αρχή

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Παράβολα που απαιτούνται και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Υπεύθυνη Δήλωση Διεύθυνσης Διαμονής Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 2 φωτογραφίες Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή Αίτησης Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή ΚΕΠ 2 λεπτά
2 Έλεγχος Δικαιολογητικών Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή ΚΕΠ 10 λεπτά
3 Έκδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή ΚΕΠ 2 λεπτά
4 Έκδοση Δελτίου Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή ΚΕΠ 10 λεπτά
5 Αρχειοθέτηση Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή ΚΕΠ 5 λεπτά

Σχετικά Έγγραφα

ΚΕ.Π.Α.

Νόμος περί ΑμεΑ