Χορήγηση Πιστοποιητικού Προπτυχιακών Σπουδών σε Φοιτητή/τρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Πιστοποιητικού Προπτυχιακών Σπουδών σε Φοιτητή/τρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Από ποιους παρέχεται Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών
Σε ποιους παρέχεται Ενεργούς φοιτητές και απόφοιτους Προπτυχιακών Τμημάτων Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Νομοθετικό πλαίσιο ΦΕΚ 149/2003 (τ.Β΄)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0-6
Αρμόδια αρχή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση πιστοποιητικού Προπτυχιακών Σπουδών σε φοιτητή/τρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 149/2003 (τ.Β΄).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο υπάλληλος της Γραμματείας, αφού λάβει το σχετικό αίτημα, είτε με ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής students WEB, είτε με έντυπη αίτηση, εκτυπώνει από το ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας το αντίστοιχο πιστοποιητικό και αφού υπογραφεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος (για χρήση στο εσωτερικό) ή από την Διευθυντή Ακαδημαϊκών Θεμάτων (για χρήση στο εξωτερικό) και σφραγιστεί με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου χορηγείται στο ενδιαφερόμενο είτε αυτοπροσώπως με επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας, είτε ηλεκτρονικά στο φοιτητικό του e-mail, είτε μέσω ταχυδρομείου.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.