Χορήγηση Πιστοποιητικού σε Φοιτητή/τρια Τμημάτων Α.Π.Θ.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Πιστοποιητικού σε Φοιτητή/τρια Τμημάτων Α.Π.Θ.
Από ποιους παρέχεται Γραμματείες Τμημάτων Α.Π.Θ.
Σε ποιους παρέχεται Φοιτητές/τριες των Τμημάτων
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση πιστοποιητικών σε φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Σχετική Νομοθεσία

ΠΔ 160/2008

ΦΕΚ 1099/2000

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο υπάλληλος της Γραμματείας, αφού λάβει το σχετικό αίτημα, εκτυπώνει από το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας το αντίστοιχο πιστοποιητικό και αφού υπογραφεί και σφραγιστεί με τη σφραγίδα του Τμήματος από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας χορηγείται στο ενδιαφερόμενο είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον http://sis.auth.gr είτε μέσω ταχυδρομείου.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπη αίτηση ή αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσα από το περιβάλλον http://sis.auth.gr με ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση ενός πιστοποιητικού.

Δικαιολογητικά

Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτημα Γραμματεία Τμήματος μια εργάσιμη ημέρα

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.