Χορήγηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ιατρική και Φαρμακευτική Περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

Σχετική Νομοθεσία

Με τον ν. 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων είναι τα ΚΕΠ και τα Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους.

Οι ανασφάλιστοι απευθύνονται σε όλες τις δημόσιες δομές με το ΑΜΚΑ τους. Με τη χρήση του ΑΜΚΑ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή της.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
2 ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΚΕΠ Η ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4368/2016 ΚΕΠ 1 ΗΜΕΡΑ
2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 4368/2016 ΚΕΠ - ΔΗΜΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4368/2016 ΔΗΜΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
4 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 4368/2016 ΔΗΜΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ
5 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4368/2016 ΔΗΜΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ
6 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 4368/2016 ΚΕΠ 1 ΗΜΕΡΑ

Εμπλεκόμενοι φορείς

  1. ΚΕΠ
  2. ΔΗΜΟΙ