Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου
Από ποιους παρέχεται Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Σε ποιους παρέχεται Υποψηφίους Πανελλαδικών Εξετάσεων
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το Νέο Σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α')

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Απολυτήριο Λυκείου Κατάθεση από τον υποψήφιο
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Καταχώριση ηλεκτρονικής Αίτησης Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Λυκείου 10 min
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Γενικό Λύκειο υποψηφίου

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.