Κατάρτιση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Κατάρτιση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ και ΠΔΕ, Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ
Σε ποιους παρέχεται Σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
Νομοθετικό πλαίσιο Η εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑ)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η υποβολή αρχικών συνολικών προτάσεων από τους Φορείς Χρηματοδότησης για τα έργα των τομέων και των κατηγοριών αρμοδιότητάς τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του εκάστοτε έτους.

Σχετική Νομοθεσία

Η εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑ)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 -2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Σ.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Δεν εμπλέκεται άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.